image

Projektowanie konstrukcji żelbetowych

Moduł Konstrukcje Żelbetowe obejmuje szeroką gamę programów do projektowania elementów żelbetowych. W zależności od zadania, decydujące siły wewnętrzne dla projektu są określane z góry, w oparciu o obowiązujące zasady superpozycji. Wszystkie programy wykonują pełny projekt żelbetowy. Uzupełnieniem projektu są schematyczne rysunki zbrojenia.

B2 Projektowanie konstrukcji żelbetowych

Aplikacja B2 umożliwia wykonywanie analiz przekrojów pod kątem zginania siłą podłużną oraz ścinającą. Dodatkowo można przeprowadzić weryfikację szerokości rozwarcia rysy (od obciążenia), przeprowadzić analizę naprężeń lub obliczyć efektywną sztywność.

image
image

B5+ Słup żelbetowy

Aplikacja B5 + jest przeznaczona do weryfikacji żelbetowych słupów i ścian poddanych jedno lub dwuosiowym oddziaływaniom.
B5-HSB Analiza odporności ogniowej Aplikacja B5-HSB służy do analizy odporności ogniowej słupów żelbetowych.

B8 Dźwigar sprężony

B8 nadaje się do obliczania belek żelbetowych i dźwigar sprężony. Oprogramowanie przeprowadza wszystkie wymagane Stany Graniczne Nośności (również w sytuacjach obliczeniowych w przypadku wystąpienia trzęsienia ziemi) oraz Stany Graniczne Użytkowalności. Program posiada
kilka dobrze zorganizowanych ekranów wprowadzania danych, które ułatwiają wprowadzanie danych.

image
image

B6+ Wymiarowanie na przebicie

Aplikacja B6 + zapewnia wymiarowanie na przebicie płyt podpartych punktowo wg EC2. W programie możemy analizować obszary podpór wewnętrznych, podpór krawędziowych i narożnych, zakończeń ścian i wewnętrznych narożników ścian.

B7+ Schody

Aplikacja B7+ pozwala na wykonanie obliczeń statycznych pojedynczego biegu schodów. Program posiada interaktywną grafikę, która umożliwia edycję bezpośrednio na modelu. Użytkownik ma możliwość zaprojektowania schodów o dowolnej geometrii.

image
image

B9+ Wspornik żelbetowy

Aplikacja B9+ służy do projektowania żelbetowych wsporników obciążonych głównie siłami pionowymi (istnieje możliwość obciążenia również siłami poziomymi). Obliczenia są prowadzone na podstawie EC2.

B10 Belka podcięta

Aplikacja B10 służy do analizy wspornika belki podciętej w strefie podporowej. Użytkownik ma możliwość zwymiarowania potrzebnego zbrojenie w oparciu o EC2 oraz uzyskania efektów obliczeń w postaci raportów i rysunków.

image
image

B11 Weryfikacja szerokości rozwarcia rys

Aplikacja B11 umożliwia przeprowadzenie weryfikacji szerokości rozwarcia rys. Użytkownik może dobrać rodzaj betonu (beton standardowy, beton o wysokiej wytrzymałości i beton lekki) oraz klasę ekspozycji. Program oblicza, na podstawie wygenerowanych wykresów sił i momentów, minimalne zbrojenie dla przekrojów prostokątnych i teowych.

BDU+ Belka zlicowana z powierzchnią stropu

Aplikacja BDU+ pozwala na analizę dźwigarów osadzonych równo z powierzchnią stropów żelbetowych zgodnie z EC2. Dźwigar może być podporą pośrednią lub podporą końcową płyty żelbetowej. Aplikacja wykonuje obliczenia dla wymaganego zbrojenia na zginanie, na ścinanie oraz dla poprzecznego zbrojenia w obszarze podparcia.

image
image

BHA Zbiornik

Oprogramowanie umożliwia obliczenie zbiorników. Grubość ścianek cylindra (zbiornika) oraz grubość pierścienia fundamentowego i płyty fundamentowej są stałe. Poziome przemieszczenie i / lub skręcenie głowicy cylindra lub podstawy można tłumić lub sprzęgać z fundamentem.

PL5 Płyty ciągłe

Aplikacja PL5 służy do obliczania i projektowania płyt pojedynczych lub ciągłych (o wielu połączonych polach) jedno lub dwukierunkowo zginanych.

image
image

Q2 Właściwości przekrojowe obszarów wielobocznych

Aplikacja Q2 umożliwia wprowadzanie różnych przekrojów w trybie graficznym i numerycznym, obliczanie ich właściwości oraz wyświetlanie. Użytkownik może wprowadzać dane za pomocą interfejsu graficznego, który jest podobny do modułu Model budynku. W programie można zdefiniować dowolny przekrój, łącząc kontury różnych elementów rysunku.

TA Analiza termiczna przekroju

Aplikacja TA umożliwia obliczanie pól temperatury w prostokątnych i okrągłych przekrojach betonowych narażonych na działanie ognia zgodnie z odpowiednim załącznikiem krajowym do Eurokodu. Przekroje mogą mieć dowolne wymiary typowe dla żelbetu. Obciążenie ogniowe jest uwzględniane za pomocą standardowej krzywej temperatura-czas zgodnie z normą EN 1991-1-2. Obecnie analiza temperatury w przekroju jest bezpośrednio dostępna z aplikacji Frilo B2 i B5.

image
image

V1 Słup zespolony

Aplikacja V1 umożliwia obliczenie słupów zespolonych o stałym przekroju zgodnie z uproszczoną metodą E określoną w DIN 18800 część 5 lub zgodnie z EC 4 + NAD (Niemcy). Program przeprowadza weryfikacje SGN, SGU oraz odporności ogniowej. Użytkownik może obliczyć słupy na jednej lub kilku kondygnacjach, dowolnie podparte.

V3 Belka zespolona

Aplikacja V3 pozwala na obliczenie belki jednoprzęsłowej wg norm DIN EN 1994-1-1, ÖNORM EN 1994-1-1 i BS EN 1994-1-1. Przekroje zespolone są generowane ze standardowych kształtowników walcowanych lub spawanych kształtowników stalowych w połączeniu z dowolną konstrukcją płyty stropowej.

image

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o FRILO skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie bezpłatną prezentację oprogramowania oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Pobierz demo

Możesz sprawdzić jak działa FRILO pobierając pełną wersję ograniczoną jedynie czasowo. Wersja Trial będzie działać przez 30 dni na Twoim komputerze po instalacji.