image

Przybornik

FRILO Toolbox składa się z kilku prostych modułów weryfikacyjnych do standardowych obliczeń w codziennej pracy projektowej.

Obejmują między innymi różne weryfikacje żelbetowe, weryfikacje ochrony przeciwpożarowej konstrukcji żelbetowych w formie tabelarycznej, a także szczegółowe weryfikacje konstrukcji drewnianych i murów.

TB-BAD

Za pomocą tego modułu możliwe jest wykonanie szczelin dylatacyjnych, które minimalizują negatywne skutki termiczne.

image

TB-BBV

Za pomocą tego modułu możliwa jest uproszczona analiza odkształceń. Użytkownicy mogą opcjonalnie zdefiniować z góry określone wymiary, teoretyczne i rzeczywiste zbrojenie lub bezpośrednio efektywną długość leff i współczynnik zbrojenia ρ. Ponadto można określić, czy pręt przenosi jakiekolwiek lekkie ścianki działowe, które mogą zostać uszkodzone w wyniku odkształceń.

TB-BDS

Moduł TB-BDS umożliwia weryfikację przenoszenia obciążeń słupów przez płyty żelbetowe (wykonane z betonu zwykłego) zgodnie z EC2. Słup można umieścić pośrodku, w rogu lub na krawędzi.

TB-BLD / TB-BLU/ TB-BLW

Wspornik liniowy Płyty, belki, ściany

TB-BIA

podparcie pośrednie

TB-BTO/TB-BTU

Weryfikacja wycięć schodów

TB-BQD

Moduł TB-BQD wymiaruje na ścinanie stalowe kotwy wzmacniające. Program sprawdza nośność kotew, nośność betonu, a w razie potrzeby oblicza wymagane zbrojenie.

TB-BTF

Moduł TB-BTF analizuje obciążenia powierzchniowe przyłożone do części konstrukcji zgodnie z EC2. Program wymiaruje zbrojenie na ściskanie.

TB-BSZ

Moduł TB-BSZ wymiaruje na rozciągającą rozłupującą i siłę rozciągającą wzdłuż krawędzi. Obliczenia obejmują wymagane zbrojenie ze względu na rozciąganie rozłupujące, zbrojenie wymagane do przenoszenia naprężeń wzdłuż krawędzi, a także, w razie potrzeby, wymagane zbrojenie na rozciąganie poprzeczne.

TB-BWT

Za pomocą modułu TB-BWT można przeprowadzić analizę jednoprzęsłowych zabezpieczenie wykopu. Obliczenia wymaganego zbrojenie na rozciąganie, w razie potrzeby wymaganego zbrojenie podwieszanego oraz analiza rozpórek.

TB-BVT

Moduł TB-BVT pozwala na weryfikację połączeń w dźwigarach żelbetowych zgodnie z EC2. Obliczenia obejmują: wymiarowanie maksymalnej nośności złączy oraz wymagane zbrojenie połączenia

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o FRILO skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie bezpłatną prezentację oprogramowania oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Pobierz demo

Możesz sprawdzić jak działa FRILO pobierając pełną wersję ograniczoną jedynie czasowo. Wersja Trial będzie działać przez 30 dni na Twoim komputerze po instalacji.