image

Model Budynku

Użytkownik może powielić zdefiniowane wcześniej piętro i edytować kopie zgodnie z wymaganiami. Obliczenie pionowego przenoszenia obciążenia jest wykonywane piętro po piętrze od góry do dołu.

GEO-EB

GEO-EB służy do wyznaczania obciążeń od trzęsienia ziemi zgodnie z uproszczoną metodą spektrum odpowiedzi. Zastosowanie metody uproszczonej jest możliwe tylko dla modelu z regularnymi rzutami kondygnacji i elewacjami.

Ten moduł wymaga GEO-HL

image

GEO-ME Obmiar

Program określa tabelarycznie ilości dla poszczególnych materiałów i komponentów, a także dla poszczególnych podłóg lub na różnych piętrach. Możliwy jest również eksport jako folder Excel lub plik CSV.

GEO-HL przenoszenie obciążenia poziomego

Dzięki modułowi GEO-HL można określić obciążenia poziome od wiatru, nachylenia i trzęsień ziemi. Obciążenia wiatrem można obliczyć w zależności od geometrii budynku i podanych parametrów wiatru. Obciążenia pod kątem są generowane automatycznie z obliczonych obciążeń pionowych.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o FRILO skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie bezpłatną prezentację oprogramowania oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Pobierz demo

Możesz sprawdzić jak działa FRILO pobierając pełną wersję ograniczoną jedynie czasowo. Wersja Trial będzie działać przez 30 dni na Twoim komputerze po instalacji.