image

Stal

Moduł Konstrukcje stalowe oferuje programy do weryfikacji słupów, dźwigarów, ram portalowych i pasów jezdnych suwnic, w tym do określania decydujących kombinacji sił wewnętrznych.
Uzupełnieniem tych modułów są różne szczegółowe weryfikacje, np. podpór dźwigarów i słupów lub nośności przy wyboczeniu przy skręcaniu bocznym.

ST3  Przegubowa podstawa słupa

Aplikacja ST3 umożliwia weryfikację przegubowej podstawy słupa narażonych na siły wewnętrzne N (ściskanie), moment My oraz siły ścinające Vz. Program zapewnia również sprawdzenie szwów spawalniczych.

image
image

ST4 Podparcie dźwigara stalowego

Aplikacja ST4 umożliwia weryfikację podpór dźwigarów stalowych. W programie dostępne są różne opcje przenoszenia obciążenia: na dźwigar, na ścianę, na słup. Siły mogą być przenoszone przy pomocy usztywnień (żeber) lub bez nich.

ST5 Projektowanie spoin

Aplikacja ST5 umożliwia weryfikację szwów spawalniczych dla standardowych kształtowników walcowanych o dowolnym kształcie (z wyjątkiem kształtowników Z). Użytkownik może wybrać profil z pliku Frilo dla standardowych kształtowników walcowanych lub zdefiniować swój profil poprzez wprowadzenie wymiarów przekroju poprzecznego. 

image
image

ST6 Utwierdzona podstawa słupa

Aplikacja ST6 służy do weryfikacji słupów stalowych zamocowanych w fundamentach narażonych na obciążenia dwuosiowe. Program zapewnia m.in. sprawdzenie ściskania betonu między profilem słupa a fundamentem oraz weryfikację profilu słupa w obszarze utwierdzania. Dostępne są stalowe profile w kształcie dwuteowników.

ST7 Projektowanie profilu stalowego

Aplikacja ST7 służy do projektowania i weryfikacji nośności stalowych profili. Użytkownik może zdefiniować zakres danych, które mają być umieszczane w profilu wyjściowym. Stalowy przekrój dzieli się na jedną z klas przekroju od 1 do 4 zgodnie z przyłożonym obciążeniem i stosunkiem c / t. Weryfikacja jest określana na podstawie klasyfikacji (weryfikacja przekrojów klasy 4 nie jest obecnie realizowana).

image
image

ST8 Standardowe połączenia DSTV

Moduł ST8 służy do wymiarowania połączeń przenoszących moment oraz połączeń przegubowych belek dwuteowych dla prętów według wytycznych „Normowe połączenia w konstrukcjach stalowych”. Program  umożliwia obliczanie  połączeń przegubowych z blachą czołową (typ IH) oraz obliczanie prostych połączeń przy użyciu blach czołowych zamontowanych tylko na środniku bądź na środniku i pasach (typ IS).

ST9 Połączenia śrubowe konstrukcji stalowych

Aplikacja ST9 jest odpowiednia do projektowania połączeń śrubowych w konstrukcji stalowej. Połączenie może mieć prawie dowolną geometrię. Ponadto aplikacja generuje zgodne ze skalą rysunki warsztatowe, które można wydrukować lub przenieść do systemu CAD za pośrednictwem interfejsu DFX.

image
image

ST10 Połączenie śrubowe słup-belka

ST10 to aplikacja do obliczania połączeń śrubowych odpornych na zginanie. Nośność obliczeniową połączenia określa się przy założeniu plastycznego rozkładu sił na śruby. Siły wewnętrzne można określić za pomocą obliczonej przez aplikację sztywności obrotowej połączenia.

ST13  Sztywność panelu na ścinanie

ST13 to aplikacja do obliczania sztywności sprężystej na ścinanie i sztywności sprężystej na skręcanie blach trapezowych zgodnie z normą DIN 18800. 

image
image

ST14 Połączenie spawane słup-belka

ST14 to aplikacja do obliczania sztywnego połączenia spawanego stalowej ramy. Program umożliwia weryfikację różnych typowych wariantów połączeń. We wszystkich wariantach można zwiększyć nośność pola ścinania poprzez zastosowanie pasów poprzecznych lub wzmocnienia środnika po jednej stronie. Dodatkowo wewnątrz kolumny można umieścić żebra. Wszystkie warianty mogą być wykonane ze stężeniem narożnym (skosem).

ST15 Kołnierz stopy (okrągła podstawa słupa)

Aplikacja ST15 umożliwia obliczanie połączeń słupów okrągłych z fundamentami przy pomocy kołnierza. Obliczenia są oparte na ocenie maksymalnego naprężenia rozciągającego rury i / lub płytki.

image
image

SFB+ Przykładka środnika

Dzięki nowemu programowi SFB + można przeprowadzić wszystkie niezbędne weryfikacje połączeń przy pomocy przykładek środnika: belka – słup lub belka – belka drugorzędna. W przypadku połączeń belka-belka, belka drugorzędna może być wyposażona w wycięcia na górze, na dole lub po obu stronach.

Q3 Przekrój cienkościenny

Aplikacja Q3 wykonuje obliczenia dla kompozytowych kształtowników stalowych (właściwości przekroju, rdzeń, naprężenia osiowe). Równoważny system prętów można łatwo wygenerować z istniejących profili kompozytowych. Użytkownik może obliczyć w tym systemie wypaczanie, odporność na wypaczanie i naprężenia od skręcania i ścinania.

image
image

SL3 Zestawienie materiałów (profile stalowe)

Program jest dostępny tylko w języku niemieckim.

W programie SL3 można tworzyć zestawienia materiałów do konstrukcji stalowych. Zgodnie z DIN 18360 lub 18355 użytkownik może określić się ciężar i odporność ogniową.

FWS+ Kratownice Stalowe

Aplikacja FWS + służy do obliczeń statycznych i projektowania kratownicowych dźwigarów stalowych i kratownic typowych dla konstrukcji ramowych. Program generuje obciążenia spowodowane wiatrem i śniegiem.

image
image

STS+  Jednoprzęsłowy słup stalowy

Aplikacja STS + służy do analizy konstrukcji zgodnie z metodą słupa modelowego dla słupów z kształtowników stalowych wg EC 3 (EN 1993-1-1) przy planowanym (mimośrodowym) obciążeniu. Program umożliwia wymianę danych (np. wartości obliczeniowe i charakterystyczne reakcji podporowych) z innymi aplikacjami: FD+, FDB+, ST3, ST6.

STT+ Jednoprzęsłowa belka stalowa

Aplikacja FWS + służy do obliczeń statycznych i projektowania kratownicowych dźwigarów stalowych i kratownic typowych dla konstrukcji ramowych. Program generuje obciążenia spowodowane wiatrem i śniegiem.

image
image

STX+  Analiza stateczności stali

STX + umożliwia weryfikację stateczności prętów jednoprzęsłowych z podporami przegubowymi  zgodnie z EN 1993 (metoda prętów równoważnych). 

S9+ Belka podsuwnicowa

Aplikacja S9 + służy do obliczania torów jezdnych suwnic zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1993-6. Możliwe są obliczenia dla pomostu jedno dźwigarowego lub dwudźwigarowego, dla suwnic natorowych (suwnice pomostowe – system CFF, IFF, CFM, IFM), suwnic podwieszanych (pod belkami jezdnymi) oraz wciągników jednoszynowych.

image
image

STM+ Stalowe belki ciągłe

Program STM+ służy do obliczania belek jedno lub wieloprzęsłowych. Aplikacja posiada interaktywny interfejs pozwalający na łatwiejsze i szybsze modelowanie. 

  • STM-2 dwuosiowe
  • STM-S stateczność

STR+  Stalowa konstrukcja szkieletowa

Apliakcja STR + nadaje się do obliczania ram stalowych. Możliwe jest zamodelowanie zarówno ram z przegubami, jak i ram usztywnionych. Oprócz prostych konstrukcji (o słupach tej samej wysokości) istnieje również możliwość między innymi modelowania ram jednonawowych o słupach różnej wysokości.

image
image

ATB Projektowanie masztu antenowego

Aplikacja ATB umożliwia obliczanie słupów antenowych zgodnie z normą DIN 4131. Program umożliwia obliczenia odkształceń i sił wewnętrznych w analizach teorii sprężystości pierwszego i drugiego rzędu, a także częstotliwości rezonansowe, które służą do weryfikacji bezpieczeństwa konstrukcji.

BTII+ Analiza wyboczenia skrętnego

Aplikacja BTII+ służy do analizy bezpieczeństwa konstrukcji na prostych systemach prętów stalowych dowolnie podpartych. Weryfikacje mogą być przeprowadzane jako analiza II rzędu wyboczenia skrętnego lub jako analiza wyboczeniowa . 

image
image

PLII+ Wyboczenie płyty

PLII + to oprogramowanie obliczeniowe do analizy prostokątnych płyt zdefiniowanych na krawędziach przez użytkownika. Oprócz weryfikacji bezpieczeństwa konstrukcji użytkownik może obliczyć współczynniki wyboczenia zgodnie z liniową analizą wyboczenia. W tej analizie obliczenie wyboczenia opiera się na metodzie elementów skończonych (MES).

ST12+ Stężenia

Program ST12+ służy do obliczeń konstrukcyjnych i projektowania stężeń typowych dla konstrukcji ram portalowych.

image

Kontakt

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pobierz demo

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.