Nowe wydanie 2021-2 FRILO umożliwia obliczanie belek z drewna klejonego krzyżowo.

Wraz z najnowszą wersją 2021-2 FRILO rozszerzyło swoje portfolio produktów do analizy konstrukcji drewnianych i wprowadziło na rynek zupełnie nowe rozwiązanie. Program HTB+ to rozwiązanie przygotowane dla użytkowników oprogramowania do obliczania belek wykonanych z drewna klejonego krzyżowo.

Wykorzystanie drewna w budownictwie jest coraz bardziej popularne wśród architektów, inżynierów budownictwa i inwestorów na całym świecie. Rozwój i wprowadzenie drewna klejonego krzyżowo jako rewolucyjnego produktu budowlanego w znaczący sposób przyczynia się do popularyzacji konstrukcji drewnianych. Drewno klejone jest używane zarówno do budowy elementów belkowych, jak również ścian, stropów czy konstrukcji dachowych. Konstrukcje z drewna klejonego znajdują zastosowanie nie tylko w budowie domów jedno- i wielorodzinnych, ale także w wielopiętrowym budownictwie mieszkaniowym czy w budowie wieżowców. Wysoka nośność, smukłe konstrukcje ścian oraz doskonałe właściwości przeciwpożarowe i akustyczne sprawiają, że konstrukcje drewniane będą nadal zyskiwać na znaczeniu. Niedrogi, mało skomplikowany i szybki montaż drewna klejonego sprawia, że wykorzystywane jest ono także w budownictwie przemysłowym.

FRILO odpowiada na rosnącą popularność drewna klejonego krzyżowo

Program HTB+ to rozwiązanie FRILO będące reakcją na nowe potrzeby projektantów konstrukcji budowlanych. Program może być używany do obliczania elementów z drewna klejonego, takich jak belki jedno- i wieloprzęsłowe ze wspornikami lub bez nich. Przekrój elementu składa się z co najmniej trzech warstw lameli sklejonych ze sobą pod kątem prostym. Przy wprowadzaniu danych można indywidualnie zaprojektować przekrój pod względem liczby warstw, ich grubości oraz orientacji (wzdłuż/poprzecznie). Ponadto jako wartości zdefiniowane przez użytkownika można wprowadzić dowolne materiały z drewna iglastego lub indywidualne parametry materiałowe zawarte w ateście budowlanym producenta drewna klejonego, dodatkowo podczas wprowadzania danych można opcjonalnie wymusić symetryczną strukturę.

Cechy szczególne wymiarowania

W projekcie element z drewna klejonego krzyżowo jest traktowany jako element belkowy, pasek o szerokości jednego metra. W stanie granicznym nośności sytuacja jest rozpatrywana zarówno na stałe, jak i tymczasowe obciążenia. W każdym przypadku sprawdzane są naprężenia normalne i styczne. Możliwa jest również analiza nośności w czasie pożaru i badanie stanu granicznego użytkowalności.