Po utworzeniu modelu trójwymiarowego obiektu kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy dana konstrukcja przeniesie odpowiednie obciążenia. Dlatego należy wykonać model analityczny w odpowiednim programie do analizy statycznej. Można ten proces uprościć poprzez wymianę informacji między programami do modelowania i do obliczeń. Jednak nie wystarczy importować modelu w odpowiednim formacie. Należy go również wcześniej odpowiednio przygotować.
Oprogramowanie FRILO oferuje aplikację pozwalającą na sprawne przekonwertowanie reprezentacji budynku 3D w model przygotowany do przeprowadzenia obliczeń. Dzięki temu możliwy jest tzw. OpenBIM, czyli swobodna wymiana informacji pomiędzy różnymi programami branżowymi. BIM Connector pozwala na sprawną współpracę między architektami i inżynierami budowlanymi. Dzięki aplikacji możliwy jest import modeli CAD w postaci plików IFC i SAF.

BIM-Connector oszczędza monotonne i czasochłonne zadanie tworzenia modelu budynku poprzez definiowanie jego poszczególnych części. Eliminuje również błędy ręcznej transmisji i zapobiega utracie danych. W ten sposób otrzymujesz wysokiej jakości model analityczny. Dzięki temu inżynier może zaoszczędzony czas poświęcić na wykorzystywaniu swojej wiedzy inżynierskiej w obliczeniach konstrukcyjnych i projektowaniu.

 

Dane budynku są przetwarzane, a następnie prezentowane jako reprezentacja budynku 3D z dodatkowymi danymi nieruchomości. Na podstawie tych danych można wygenerować model fizyczny, a następnie model analityczny. Dane te można wyeksportować do rozwiązań projektowych FRILO „PLT” i „Słup żelbetowy B5+”. W kolejnych wersjach planowane jest dalsze połączenie z programami takimi jak „GEO”.

 

Korzyści użytkowania aplikacji BIM-Connector:

– Znaczna oszczędność czasu,

– Zoptymalizowany przepływ pracy,

– Szybsza komunikacja między uczestnikami projektu,

– Projekty wysokiej jakości,

– Unikanie błędów pracy ręcznej,

– Szybka reakcja na zmiany,

– Skupienie uwagi na rzeczywistej pracy: analizie konstrukcji i projektowaniu.