Stuttgart, 15 listopada 2023 r. – FRILO Software GmbH z powodzeniem dostarczyło wersję 2024-1. Wraz z aktualizacją, dostawca innowacyjnych rozwiązań do obliczeń konstrukcyjnych i projektowania konstrukcji wprowadza na rynek nowy program, który umożliwia analizę belek drewnianych wzmocnionych drewnem lub stalą. Ponadto opracowano dwa nowe programy PLUS dla konstrukcji stalowych: SWA+ i QS+. Integracja Schöck Tronsole® w B7+ umożliwia również pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych na schodach zgodnie z aprobatą producenta elementu.

Nowy program FRILO Reinforced Timber Beam HTV+ umożliwia inżynierom konstrukcyjnym obliczanie jedno- i wieloprzęsłowych belek drewnianych ze zmiennie definiowanymi wzmocnieniami (drewnianymi lub stalowymi). Belki drewniane mogą być wzmocnione z jednej lub obu stron za pomocą dodatkowych przekrojów drewnianych lub profili stalowych U lub L. Wzmocnienia boczne są połączone z drewnianym rdzeniem jako system sprzężony za pomocą różnych urządzeń łączących. Zbrojenia mogą być składowane i ładowane oddzielnie od rdzenia drewnianego. Użytkownicy mogą rozważyć, kołki, pręty gwintowane i złącza jako urządzenia łączące. Oprócz swobodnego wyboru podpór dla różnych układów statycznych, obciążenia można dowolnie przykładać do wszystkich prętów. Sprzężony system jest obliczany za pomocą analizy kratownicowej, a obciążenia rozkładają się na łączące urządzenia.

HTV+ dostępne od połowy grudnia

Belki, które zostały obliczone w programach DLT+ lub HTM+, można przenieść bezpośrednio do programu HTV+ i tam zmodernizować. „W celu ochrony zasobów coraz ważniejsze staje się wykorzystanie istniejących zasobów. Dzięki programowi HTV+ zapewniamy inżynierom budowlanym program, który wspiera ich w konserwacji istniejących belek drewnianych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe” – mówi Manuel Walter, dyrektor ds. produktów FRILO i DC. Program HTV+ będzie dostępny dla klientów FRILO od połowy grudnia.

Wymiarowanie przegubowych połączeń belkowo-kątowych w konstrukcjach stalowych

Rozszerzono również portfolio programów w zakresie konstrukcji stalowych. Nowy program PLUS Steel Angle Connection SWA+ nadaje się do wymiarowania przegubowych połączeń belkowo-kątowych w konstrukcjach stalowych. Użytkownik może skonfigurować połączenie belki z wycięciem lub bez niego i rozmieścić wycięcie po jednej lub obu stronach. Geometrię kąta i wzory można określić lub pobrać z katalogu konfiguracji połączeń. Za pomocą nowego programu PLUS Przekroje stalowe Ogólne QS+ można modelować wartości przekrojów dowolnych cienkościennych przekrojów konstrukcji stalowych. Pliki DXF mogą być używane jako slajdy pomocnicze do graficznego modelowania przekrojów. Program określa pole przekroju, powierzchniowe momenty bezwładności i momenty oporu.

Integracja Schöck Tronsole® ze schodami B7+

FRILO jest pierwszym oprogramowaniem do analizy statycznej, które umożliwia projektowanie żelbetowych klatek schodowych z elementem izolacji dźwiękowej uderzeniowej Schöck Tronsole®. Elementy zintegrowane w programie FRILO Staircase B7+ to Tronsole® Typ F do dźwiękochłonnego łączenia klatek schodowych z podestami i stropami oraz Typ B do łączenia z płytami stropowymi. Projekt oparty jest na zatwierdzeniu/aprobacie organów budowlanych Schöck. Na podstawie wcześniej wybranych parametrów wejściowych w programie FRILO oraz obliczonych sił podporowych odpowiedni Tronsole jest przekazywany do B7+ za pośrednictwem interfejsu internetowego udostępnionego przez Schöck. B7+ pomaga użytkownikowi spełnić wymagania dotyczące betonowej osłony i wymiarów zgodnie z zatwierdzeniem. „Cieszymy się, że udało nam się jeszcze bardziej pogłębić intensywną współpracę z producentem elementów, firmą Schöck, poprzez zintegrowanie Tronsole w rozwiązanie B7+. Pozytywne opinie od naszych klientów potwierdzają, że inżynierowie konstrukcyjni korzystają dzisiaj i w przyszłości ze współpracy między tymi dwoma tradycyjnymi firmami” – mówi Markus Gallenberger, dyrektor generalny FRILO Software GmbH.