Miło nam jest poinformować o kolejnej aktualizacji programu Frilo.

Użytkownik znajdzie w niej kolejne moduły, w których interfejs został przetłumaczony na język polski, m.in. do analizy różnych rodzajów fundamentów, słupów i więźb dachowych.

Do wielu modułów zostały również wprowadzone normy obowiązujące w Polsce: dla konstrukcji żelbetowych PN-EN 1992:2010, dla modułów uwzględniających mechanikę gruntów i dotyczących fundamentowania PN-EN 1992:2010 + PN-EN 1997:2011 oraz dla konstrukcji drewnianych PN-EN 1995:2010.

Wprowadzone zostały nowe rozwiązania dla belki z drewna klejonego warstwowo HTB+, takie jak: indywidualna struktura warstw, zastosowanie materiału z drewna iglastego o dowolnej klasie lub zdefiniowanie własnego materiału. Możliwe jest przeprowadzenie analizy belki glulam na zginanie i ścinanie, z uwzględnieniem warunków pożarowych. Moduł dach został rozszerzony o analizę krokwi narożnych i koszowych. Dostępny jest również moduł TB-BRP, służący do zbrojenia naroża obciążonego momentem zginającym otwierającym narożnik (momentem dodatnim).

Ponadto zostały wprowadzone nowe funkcje w istniejących już rozwiązaniach, takich jak Document Designer FDD czy w aplikacji BIM-CONNECTOR FBC. Moduł do obliczania osiadania SBR+ posiada teraz możliwość tworzenia wielobocznego modelu terenu z dowolnej liczby profili wiertniczych. Dodano również opcję transferu danych z modułu FD+, dzięki czemu możliwe jest przeniesienie obciążenia z programu fundamentowego.

Wersję demo programu można pobrać ze strony frilo.com.pl.
Umożliwia ona nieograniczony dostęp do każdego modułu przez 30 dni (od uruchomienia danej aplikacji).

Pobierz plik z listą zmian w programie Frilo: