Obliczenia i weryfikacja w aplikacji S9+ są przeprowadzane zgodnie z normą EN 1993-6:2007 lub opcjonalnie zgodnie z DIN EN, ÖNORM EN i BS EN.

W S9+ możesz zanalizować różne schematy statycznych dźwigarów toru suwnicowego oraz różne systemy suwnic:
  • Dźwigary jednoprzęsłowe
  • Dźwigary wieloprzęsłowe
  • Suwnice natorowe
  • Suwnice podwieszane
  • Wciągniki jednoszynowe

Program generuje automatycznie przypadki obciążeń i przejazdy wózka, a także grupy obciążeń zgodnie z normą z uwzględnieniem drgań i częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa.

Aplikacja wyznacza również automatycznie odkształcenia wstępne do obliczania sił wewnętrznych zgodnie z teorią zginania i skręcania drugiego rzędu.

W S9+ możesz edytować wygenerowane przypadki obciążeń i przejazdy dźwigu albo dodawać kolejne, a w obliczeniach programu możesz uwzględnić obciążenia wiatrem, a także obciążenia sejsmiczne.

Wypełnij formularz poniżej i poznaj szczegóły!