Murowanie to powszechnie stosowana technika budowlana ze względu na jej trwałość i estetykę konstrukcji. Elementy wykonane tą techniką, takie jak ściany czy filary, należy sprawdzić, po to aby upewnić się, że są solidne i bezpieczne pod względem konstrukcyjnym. W tym celu stosuje się programy do analizy.

Aplikacje MW+ to oprogramowanie przeznaczone do weryfikacji ścian i filarów wykonanych z muru o prostokątnym przekroju. Weryfikacja odbywa się zgodnie z dostępnymi normami, w zależności od licencji użytkownika. Obejmują one m.in. DIN 1053-1:1996-11, DIN 1053-100:2007-09, EN 1996-1-1 i EN 1996-3.

Programy oferują metody obliczeń do weryfikacji konstrukcji zarówno uproszczone, jak i rozszerzone czyli dokładniejsze.

MWX+/MWM+/MWK+ to programy przeznaczone do weryfikacji pojedynczych ścian oraz ścian wielokondygnacyjnych. Pozwalają również na analizę płyt stropowych obciążonych siłą tnącą. MWK+ został specjalnie zaprojektowany do analizy ścian piwnic obciążonych bocznym parciem gruntu.

MWP+ to oprogramowanie służące do weryfikacji filarów murowanych, które są głównie obciążone siłą ściskającą podczas jednoosiowego i dwuosiowego zginania. Program umożliwia wybór odpowiedniego typu filara murowanego oraz warunków podparcia. Filary murowane mogą być obciążone siłami pionowymi i poziomymi, w tym skupionymi siłami pionowymi oraz równomiernie rozłożonymi lub skupionymi siłami poziomymi.

Podsumowując, programy murarskie są niezbędnymi narzędziami do zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcyjnego murowanych ścian i filarów. Programy komputerowe oferują różne metody obliczeniowe i standardy dostosowane do potrzeb użytkownika. Dzięki wielu opcjom definiowania elementu, możliwości przenoszenia obciążenia oraz szczegółowej definicji materiału, programy murarskie stanowią ogromne wsparcie dla inżynierów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.