Przygotowaliśmy dla Was mini tutorial, w którym prezentujemy krok po kroku współpracę programów Allplan i FRILO. Tutorial składa się z 4 krótkich filmów instruktażowych, z których każdy w łatwy i przystępny sposób przedstawia wybrane zagadnienie. Zachęcamy również do pobrania bezpłatnego podręcznika pt. „Płyty metodą MES – PLT” opisującego moduł dedykowany do współpracy z Allplan.

Allplan & FRILO krok po kroku – Cz. 1: Eksport modelu z programu Allplan

 1. W zakładce Statyka, w Pasku zadań wybieramy PLT Eksport-Obliczenia-Import.
 2. Zaznaczamy elementy, które chcemy eksportować do programu Frilo PLT.
 3. Otwiera nam się okno programu Frilo. 
 4. Rozwijamy drzewko po lewej stronie ekranu Kontur płyty i wybieramy Opracuj.

Jak widać układ ma niepoprawnie zaimplementowane węzły.

 1. Rozwijamy zakładkę Edycja, a następnie CAD 🡪 statyka.
 2. Ponownie wybieramy Kontur płyty i Opracuj.

Dzięki temu analizowany układ jest poprawny pod względem analizy statycznej.

 

Allplan & FRILO krok po kroku – Cz. 2: Model w programie Frilo

 1. Rozwijamy drzewko Zadaj obciążenia i wybieramy Przypadek obciążeń.
 2. Definiujemy interesujące nas przypadki obciążeń i wybieramy Kategorię użytkowania
 3. Wybieramy OK, w celu zatwierdzenia.
 4. Na zakładce nad obszarem roboczym wybieramy przypadek obciążenia, do którego będziemy zadawać obciążenia.
 5. Na rozwijalnym drzewku wybieramy Zadaj obciążenia Obciążenie powierzchniowe  i wybieramy sposób nakładania obciążenia (w tym przypadku na konturze).
 6. Punkt 4 i 5 powtarzamy dopóki nie zadamy wszystkich obciążeń. Możemy również zadać obciążenia skupione, liniowe i termiczne.
 7. Po zadaniu wszystkich obciążeń generujemy siatkę MES. W tym celu na drzewku po  lewej stronie wybieramy MES- siatka – Właściwości i ustawiamy rozmiar oczka siatki oraz jej kształt.
 8. Wybieramy opcję Generacja, w celu wygenerowania siatki.
 9. Wybieramy z drzewka opcję Oblicz/Superponuj.
 10. W otwartym oknie zaznaczamy przypadki obciążeń, które chcemy uwzględnić w obliczeniach.
 11. Zapisujemy model wybierając  Zapisz. W otwartym oknie wpisujemy nazwę modelu.
 

Allplan & FRILO krok po kroku – Cz. 3: Eksport modelu z programu Frilo do programu Allplan

 1. Zamykamy model w programie Frilo wybierając Zapisz i zakończ.
 2. W programie Allplan wybieramy plik rysunkowy, na którym chcemy zapisać model.
 3. Wybieramy zakładkę Zbrojenie, rozwijamy ikonę    znajdującą się w obszarze Szybki dostęp, a następnie wybieramy Kolorowy obraz zbrojenia.
 4. W wyświetlonym oknie wybieramy plik rysunkowy z zapisanymi wcześniej wynikami z programu Frilo, położenie, kierunek i rodzaj zbrojenia i zatwierdzamy wybór.

W programie Allplan wyświetlą się kolorowe mapy przedstawiające zapotrzebowanie na zbrojenie.

 

Allplan & FRILO krok po kroku – Cz. 4: Zbrojenie modelu

 1. Wybieramy ikonę Wprowadź zbrojenie powierzchniowe.
 2. Wybieramy Zbrojenie powierzchniowe i zaznaczamy obszar, który chcemy zazbroić. W oknie dialogowym na dole ekranu możemy wpisać odsunięcie od krawędzi.
 3. W oknie Wprowadź zbrojenie powierzchniowe wybieramy Wprowadź otwór i zaznaczamy otwór (jeśli taki występuje). Również tutaj użytkownik może zadać odsunięcie od krawędzi otworu.
 4. W oknie  Wprowadź zbrojenie powierzchniowe definiujemy  Grubość komponentu0.22;    Dolny poziom zbrojonego elementu – 2.78 oraz  Otulinę dolną lub górną – 0.04 i zatwierdzamy OK.
 5. W nowym oknie możemy dostosować rozkład zbrojenia, maksymalną długość, kierunek rozkładu, poziom zbrojenia cm^2/m, a także sposób przedstawiania (wszystkie pręty lub wybrane).
 6. Po zatwierdzeniu otwiera się paleta, na której możemy ustawić przedstawienie linii wymiarowych i tekstu. Program automatycznie przechodzi do opisu kolejnych prętów.

Jeśli chcemy przerwać opisywanie zbrojenia możemy wybrać ESC. W każdej chwili można wrócić do przerwanego procesu rozwijając ikonę i wybierając Linia wymiarowa+opis.

7. Wprowadzenie zbrojenia w drugim kierunku odbywa się podobnie (punkty 1-6), z tym, że w punkcie 5 należy zmienić kąt wprowadzanego zbrojenia.

 

Pobierz podręcznik „Płyty metodą MES – PLT”

Pobierz podręcznik opisujący sposób działania modułu PLT, który jest dedykowany do współpracy z oprogramowaniem Allplan.

   

Pobierz Allplan

Pobierz i przetestuj możliwości oprogramowania Allplan. Aby pobrać wersję demo, kliknij w poniższy przycisk.