PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYBRANE:

DC Pit

Analiza wspornikowych, kotwionych i rozpieranych ścian oporowych (szczelnych, szczelinowych, berlińskich, palisad, MIP-DSM) w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4085 / SIA 267 / British Standard BS 8002 / EAU 2004 / EAB 2006

DC Vibro

Projektowanie wzmocnień gruntu za pomocą wibroflotacji w oparciu o: metodę Priebe, Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267

DC Integra

Program służący do projektowania i wizualizacji wykopów, jest kompatybilny z plikami DXF, współpracuje z pozostałym oprogramowaniem DC (DC-Pit, DC-Nail, DC-Underpinning, DC-Slope)

DC Slope

Ocena stateczności skarp w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4084 / SIA 267 (Krey-Bishop/Janbu)

DC Bearing

Ocena stateczności i nośności fundamentów bezpośrednich w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4017 / SIA 267 / OENORM B 4435-2 / Terzaghi / Brinch Hansen

DC Settle

Analiza osiadania fundamentów w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4019 / SIA 267

DC Footing

Analiza oraz projektowanie konstrukcyjne stóp fundamentowych w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267

DC Geotex

Projektowanie budowli z gruntu zbrojonego geosyntetykami w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267 / EBGEO 2010

DC Gabion

Projektowanie konstrukcji wykonanych z gabionów oraz betonowych bloków oporowych w oparciu o: FGSV i Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267

DC Pile

Projektowanie pali wierconych, przemieszczeniowych i mikropali w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / Rec. on Piles / DIN 4014 / DIN 4026 / DIN 4128 / SIA 267 / OENORM B 4440 / BS 8004

DC Cantilever

Analiza oraz projektowanie konstrukcyjne kątowych ścian oporowych w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4085 / SIA 267, EC 2 / DIN EN 1992 / DIN 1045 / DIN 1045-1 / SIA 262 / OENORM B 1992 / OENORM B 4700 / BS 8110 / IS 456

DC Nail

Analiza konstrukcji gwoździowanych w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267 / homologacje

DC Underpinning

Analiza masywnych ścian oporowych oraz wzmocnień fundamentów istniejących budynków w oparciu o: DIN 1054:2005 / SIA 267 / OENORM B 1997-1-1

DC Footing Pylon

Projektowanie fundamentów blokowych w oparciu o: Steckner, Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267

DC Pit Dimensioning

Projektowanie konstrukcyjne ścian oporowych, kotew i rozpór dla programu DC-Pit w oparciu o: Eurokod 2 / 3, DIN EN 1992 / 1993, DIN 1045-1 / 18800, OENORM B 1992 / 1993, SIA 262 / 263, OENORM B 4700, BS 8110 / 5950, IS 456 / 800

DC Integra 3D

Pozwala na tworzenie kompletnych trójwymiarowych modeli wykopów wraz z projektowaniem geometrycznym skarp

DC Integra 3D Volume

Dodatkowa opcja programu DC-Integra wraz z dodatkiem DC-Integra 3D, pozwalająca na obliczenie objętości oraz masy gruntu w projektowanym wykopie

DC Integra 3D Pipeworks

Dodatkowa opcja programu DC-Integra wraz z dodatkiem DC-Integra 3D, pozwalająca na wprowadzenie do modelu 3D danych o znajdujących się w gruncie instalacjach podziemnych (woda, kanalizacja, gaz, przewody elektryczne itp.)

DC Integra 3D Anchors

Dodatkowa opcja programu DC-Integra wraz z dodatkiem DC-Integra 3D, pozwalająca na wprowadzenie do modelu 3D danych dotyczących kotew gruntowych oraz określenia ewentualnych kolizji z elementami instalacji podziemnych

DC Underpinning Optimization

Optymalizacja grubości ścian i kotwienia w programie DC-Underpinning

DC Dewatering

Projektowanie obniżenia poziomu wody gruntowej

DC Infilt

Projektowanie studni chłonnych

DCZTVK Formular

Aplikacja służąca do automatycznego tworzenia raportów z pozostałych programów firmy DC Software