Moduł WSM + umożliwia weryfikację nośności ścian oporowych płytowo-kątowych.

Program przeprowadza analizę z uwzględnieniem wypierania gruntu pod płytą fundamentową, możliwe jest sprawdzenie nośności na obrót czy  poślizg oraz ogólnej stateczności i uskoku naziomu – sprawdzenie czy skarpa wraz ze ścianą nie stracą stateczności.

Możliwe jest określenie parcia bocznego wywołanego przez grunt zasypowy. Użytkownik może zdefiniować kilka poziomych warstw gruntu, poprzez zadanie im odpowiednich parametrów, takich jak: kąt tarcia wewnętrznego, kąt tarcia gruntu o ścianę, kohezję, ciężar, moduł Younga.

Grunt zasypowy może być zdefiniowany pod różnymi kątami (poziomy, wielokątny lub stale wznoszący się; nachylenie w dół nie jest możliwe ze względu na ograniczenia w podstawowej metodzie obliczeniowej) i obciążony różnymi rodzajami obciążeń (spoczynkowe, na gruncie za ścianą). Program pozwala na przeprowadzenie analizy bez uwzględnienia lub z uwzględnieniem stojącej wody gruntowej.

Wyniki są zebrane w jeden dokument PDF, który zawiera dane wejściowe, metodykę obliczeń oraz zbrojenie elementu.

Cena modułu WSM+ wynosi: 2 700 zł.