Wywiad z dr inż. Mariuszem Pustelnikiem – Prezesem Zarządu Pracowni Projektowej MOSTOPOL spółka z o.o., która specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowlanych, wykonawczych i technologicznych, korzystając przy tym z oprogramowania Allplan i DC Software.

O firmie:

  1. Ile lat istnieje Państwa firma?

Istniejemy od grudnia 2005 roku, czyli w tym roku obchodzimy 17 rocznicę istnienia.

2. Jakie projekty zwykle Państwo realizujecie?

Specjalizujemy się w projektach infrastruktury czyli projektowanie dróg i ulic, mostów, ale też mamy na swoim koncie projekty branży geotechnicznej a także hydrotechnicznej.

3. Proszę opowiedzieć o najciekawszych przedsięwzięciach

Jednym z najciekawszych projektów jest projekt wykonawczy budowli hydrotechnicznych dla projektowanego Zbiornika Racibórz, gdzie wykonaliśmy największe i najbardziej odpowiedzialne budowle hydrotechniczne jak np. budowla przelewowo-spustowa na rzece Odrze., czy upust do tzw. Odry Miejskiej. Ostatnio zakończyliśmy też prace i uzyskali Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej dla Budowy fragmentu Obwodnicy Opola, z mostem przez Odrę z wieloma dużymi obiektami mostowymi.

4. Jak scharakteryzowaliby Państwo swoich klientów, jakie cechy mają wspólne, a może czymś się wyróżniają?

Nasi klienci to głównie średnie i duże  firmy wykonawcze, oraz zarządcy kolei i dróg różnego szczebla. Część naszych zadań realizujemy na wyjątkowo wymagającym rynku niemieckim. Wspieramy zarówno tamtejsze firmy wykonawcze jak i stale współpracujemy z biurami projektowymi. Od niedawna naszym klientem jest Budimex-bau czyli spółka polskiego Budimexu, która toruje sobie drogę na tamtejszym rynku. Wszystkich naszych klientów cechują duże wymagania jakościowe co dokumentacji, jesteśmy rygorystycznie rozliczani z założeń projektowych, jakie poczyniliśmy na początku projektu.

5. Na jakich softach pracujecie?

Oprogramowanie na jakim pracujemy podzieliłbym na kilka grup. Pierwsza część to oczywiście grupa oprogramowania typu office, następna do tworzenia dokumentacji rysunkowej i tu używamy od lat oprogramowania Autodesku oraz od kilku lat oprogramowania Allplan. Osobną grupę stanowi oprogramowanie do wykonywania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Używanymi przez nas programami są Midas Civil, Midas GTS NX, Midas FEA NX – do obliczeń MES, Pełny pakiet DC-Software  do obliczeń geotechnicznych oraz wiele mniejszych programów wspomagających proces projektowy.

6. Do jakich projektów używacie DC Software? W czy najbardziej się sprawdza, na którym etapie, które funkcje?

Pakietu DC-Software używamy do inżynierskich obliczeń konstrukcji geotechnicznych: ścianek szczelnych, stateczności głębokich wykopów, osiadań, fundamentów etc. 

7. Dlaczego Państwo się zdecydowali na DC Software i z jakimi programami dokonywali porównywania dokonując wyboru?

Oprogramowanie to znane jest na rynku niemieckim. Używa go jedna z firm, z którą współpracujemy i poleciła jako jeden z najlepszych produktów na rynku. Dzisiaj doceniamy fakt, że był to dobry wybór.

8. Czy projekty wykonane w Allplanie i DC są realizowane na rynek polski czy zagraniczny?

Projekty w Allplanie i DC-Software stosujemy zarówno do opracowań na rynek polski jak i niemiecki.