OPTYMALIZACJA PRACY W ANALIZIE RAM STALOWYCH HAL

Dzięki programowi S7+ firma FRILO zapewnia narzędzie służące do obliczania stalowych ram hal jednonawowych. Szczególnie warte uwagi są aplikacje SRE+ i SPS+ do obliczania połączeń. Opcje inteligentnego przekazania obciążeń pozwalają projektantom konstrukcji budowlanych na znacznie wydajniejszą pracę i pomagają w ekonomicznym projektowaniu całej konstrukcji.

Program FRILO S7+ umożliwia inżynierom budowlanym niezawodne i łatwe obliczanie jednonawowych ram hal wykonanych ze stali. Jest on dostosowany do szczególnych wymagań konstrukcji hal i dlatego znacząco przyczynia się do skrócenia czasu i wysiłku związanego z wymiarowaniem konstrukcji ramowych. W programie ramy hal mogą być wymiarowane za pomocą rygli ustawionych poziomo lub nachylonych. Ten zakres ma tę wielką zaletę, że oprócz dachów spadzistych można obliczyć również dachy jednospadowe i płaskie. Ponadto można wziąć pod uwagę zwisy dachowe i asymetryczne ramy. Dzięki ostatniej wersji 2021-2 można wybierać różne gatunki stali dla słupów, belek i śrub. Szczególną funkcją oferowaną przez S7+ jest opcja transferu, która pozwala na efektywne i szybkie wymiarowanie detali połączeniowych po obliczeniu ramy. W tym celu w S7+ wbudowano interfejs z aplikacji SRE+ i SPS+ umożliwiający szczegółową weryfikację. Podczas gdy narożniki ramy SRE+ mogą być spawane lub przykręcane, SPS+ służy do wymiarowania połączenia w kalenicy.


Funkcje SRE+ i SPS+

Oba programy są połączone bezpośrednio z S7+. Program SRE+ umożliwia inżynierom budowlanym wymiarowanie skręcanych lub spawanych węzłów sztywnych ram w konstrukcjach stalowych. SRE+ pozwala również na obrócenie systemów o 90°. Belka może łączyć się z podporą ciągłą (narożnik T) lub kończyć się nad podporą (narożnik K) lub przebiegać w sposób ciągły (narożnik T obracany). Dostępne są profile dwuteowe. Z drugiej strony, dzięki rozwiązaniu FRILO do połączeń czołowych SPS+ można zwymiarować połączenia belek czołowych w konstrukcji stalowej. W przypadku połączenia doczołowego dwie belki są połączone za pomocą przyspawanych płaskich lub wystających blach czołowych przez dwa  lub cztery pionowe rzędy śrub, dzięki czemu są odporne na zginanie. Jako typy profili dozwolone są profile w kształcie litery I.


Wymiana danych między aplikacjami

W codziennej praktyce często przyjmuje się, że połączenia sztywne posiadają te cechę bez operacji sprawdzenia podczas obliczania konstrukcji. W związku z tym przy określaniu sił wewnętrznych nie uwzględnia się charakterystyki momentu obrotowego połączenia. Aby jednak uwzględnić je w obliczeniach konstrukcyjnych, połączenia są wymiarowane po przekazaniu w odpowiednim programie na podstawie metody elementów według DIN EN 1993-1-8. Wyznacza się nośność momentową Mj, Rd oraz sztywność obrotową Sj połączeń. Za pomocą sztywności obrotowej połączenia w narożach ramy i w kalenicy można sklasyfikować jako przegubowe, sztywne lub plastyczne. W przypadku połączenia przegubowego zakłada się, że nie są przenoszone żadne momenty zginające. Chociaż charakterystykę momentu obrotowego można pominąć w obliczeniach szkieletu połączenia sztywnego, należy ją uwzględnić w przypadku połączenia sklasyfikowanego jako odkształcalne. Ustalona wcześniej sztywność obrotowa może zostać ponownie wrzucona do S7+ przez programy SRE+ lub SPS+ po obliczeniu połączenia. Ponadto zmiany w materiale lub przekrojach mogą być automatycznie przyjmowane w S7+. Dlatego cały proces roboczy skupia się na ekonomicznym wymiarowaniu i związanych z tym oszczędnościach materiałowych w połączeniach przenoszących moment, biorąc pod uwagę rzeczywiste zachowanie nośne w realistyczny sposób. Współpraca między aplikacjami pozwala na obliczenia iteracyjne, a tym samym na ogólną optymalizację konstrukcji ramy.

Czytaj więcej

Zacznij z przewagą! Darmowe wdrożenie do każdego pakietu FRILO!

Zacznij z przewagą i zapewnij sobie wsparcie specjalistów FRILO!
Przy zakupie dowolnego pakietu FRILO otrzymasz od nas kompleksowe wdrożenie wybranego rozwiązania – zaczynając od instalacji zdalnej, przechodząc przez wsparcie serwisowe online, a kończąc na profesjonalnej pomocy przy nauce obsługi oprogramowania przez pierwszy miesiąc użytkowania.

Dowiedz się więcej o FRILO!

Belka Ciągła

To bestsellerowe oprogramowanie umożliwia obliczanie jednoprzęsłowych i ciągłych belek z betonu zbrojonego, drewna, stali i aluminium. Program umożliwia szybką analizę również dwuosiowych efektów oddziaływań oraz generuje proponowany układ zbrojenia dla belek żelbetowych.

Model Budynku

Aplikacja GEO pozwala na analizę modelu 3D jako całości. Dzięki zaawansowanym narzędziom użytkownik może powielać zdefiniowane piętra oraz dowolnie je edytować. Model Budynku wyposażony jest w funkcję GEO-HL, która umożliwia obciążenie modelu oddziaływaniem wiatru oraz trzęsieniem ziemi.

Wykonanie Dokumentacji

Program FRILO posłuży Ci jako uniwersalne narzędzie do tworzenia dokumentacji w formacie PDF. Dzięki programowi FDD automatycznie możesz tworzyć katalogi i podkatalogi, w których znajdują się wyniki poszczególnych elementów analizowanych w ramach projektu.

MES

Z modułem MES wykonasz obliczenia konstrukcyjne ścian, dźwigarów oraz obliczysz płyty o dowolnym kształcie wykorzystując metodę elementów skończonych. Moduł MES jest połączony bezpośrednio z programem Allplan, co umożliwia dwustronną wymianę informacji między programami.

Rama

Program ram dwuwymiarowych i trójwymiarowych zoptymalizuje proces obliczeń konstrukcji prętowych, który w późniejszym czasie można rozszerzyć o dodatkowe opcje. Użytkownik może wybierać spośród wielu popularnych metod obliczeniowych, a także urozmaicać swoje projekt o dodatkowe opcje ze stali, drewna czy betonu.

Wypełnij poniższy formularz!

  Czytaj więcej

  Szkolenie: Kompleksowe wdrożenie FRILO

  Poznaj możliwości programu FRILO podczas bezpłatnego szkolenia „Wprowadzenie użytkownika do pracy z programem FRILO”.

  Bezpłatne szkolenie odbędzie się już 23 września o godzinie 13:00. O merytorykę podczas spotkania zadba Mgr inż. Kinga Jędrzejek, która zapozna uczestników z działaniem, strukturą i specyfiką programu FRILO.

  Plan szkolenia:
  1. Prezentacja pobrania i instalacji programu FRILO.
  2. Dostosowanie ustawień programu m.in. języka i normy, według której program ma przeprowadzić analizę.
  3. Przedstawienie konkretnych modułów znajdujących się w szerokiej ofercie produktów.
  4. Prezentacja krok po kroku, w jaki sposób edytować geometrię elementu, zadawać obciążenia oraz jak uzyskać oczekiwane wyniki.
  5. Ukazanie sposobów tworzenia dokumentów zawierających analizowane elementy oraz zobrazowanie sposobu zarządzania układem strony.
  Wypełnij poniższy formularz!
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

   Czytaj więcej

   Bony na cyfryzację – wsparcie finansowe dla małych i średnich firm

   Bony na cyfryzację są prawdziwym kołem ratunkowym dla przedsiębiorców, pragnących złagodzić negatywne skutki pandemii COVID-19. Możliwe dofinansowanie od PARP planowane jest na poziomie 85%, a całkowita kwota przeznaczona na te działania wyniesie 110 mln zł.

   Do oficjalnych informacji dociera coraz więcej wzmianek dotyczących nowych środków pieniężnych przeznaczonych dla sektora MŚP na wsparcie technologii cyfrowych. Bony na cyfryzację to nowość w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, a my zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i wymogami uczestnictwa w tym programie.

   Główne założenia programu skupiają się na zapewnieniu wsparcia finansowego, które zostanie przekazane na zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania oraz usług koniecznych do pomyślnego wdrożenia tego rozwiązania cyfryzacyjnego.

   Terminy — od kiedy?

   Otwarcie naboru wniosków planowane jest na 20 września 2021 roku. Potencjalni uczestnicy programu będą mieli równy miesiąc na złożenie potrzebnej dokumentacji – zamknięcie bramek planowane jest na 20 października 2021 roku. 

   Warunki dotacji

   Bony na cyfryzację przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Polski, spełniających kryteria zgodne z sektorem MŚP.

   Dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację poniższych działań:

    – zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania, w tym wykupienie w formie licencji (warunek obligatoryjny);

   – zakup maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub/i usług doradczych i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego (warunek fakultatywny).

   Kwoty dofinansowania

   Zakres pieniężny oferowanych dotacji jest naprawdę szeroki. Minimalna kwota dotacji wynosi 60 tys. zł, natomiast maksymalna wartość może wynosić nawet do 300 tys. zł. Z racji, że dofinansowanie jest realizowane na poziomie 85%, najwyższa możliwa kwota dofinansowania to 255 tys. zł.

   Możliwe formy rozliczania

   Zdecydowaną zaletą tego rodzaju dofinansowania jest fakt, że zostanie ono przyznane w ramach bonów. Oznacza to duże ułatwienie w rozliczeniu, które nastpuje w formie ryczałtu. Dzięki temu nie ma konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających dostęp finansowy projektu.

   Dodatkowo będzie można skorzystać z systemu zaliczek. Zgodnie z polityką systemu, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać część oferowanej kwoty z góry, jeszcze przed zrealizowaniem zakupów w ramach projektu.

      

   Masz pytania?
   Uzupełnij poniższy formularz, aby poznać więcej szczegółów.

    Czytaj więcej

    Obliczanie torów jezdnych w aplikacji S9+

    Obliczenia i weryfikacja w aplikacji S9+ są przeprowadzane zgodnie z normą EN 1993-6:2007 lub opcjonalnie zgodnie z DIN EN, ÖNORM EN i BS EN.

    W S9+ możesz zanalizować różne schematy statycznych dźwigarów toru suwnicowego oraz różne systemy suwnic:
    • Dźwigary jednoprzęsłowe
    • Dźwigary wieloprzęsłowe
    • Suwnice natorowe
    • Suwnice podwieszane
    • Wciągniki jednoszynowe

    Program generuje automatycznie przypadki obciążeń i przejazdy wózka, a także grupy obciążeń zgodnie z normą z uwzględnieniem drgań i częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa.

    Aplikacja wyznacza również automatycznie odkształcenia wstępne do obliczania sił wewnętrznych zgodnie z teorią zginania i skręcania drugiego rzędu.

    W S9+ możesz edytować wygenerowane przypadki obciążeń i przejazdy dźwigu albo dodawać kolejne, a w obliczeniach programu możesz uwzględnić obciążenia wiatrem, a także obciążenia sejsmiczne.

    Wypełnij formularz poniżej i poznaj szczegóły!

     Czytaj więcej

     BIM-CONNECTOR®

     Po utworzeniu modelu trójwymiarowego obiektu kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy dana konstrukcja przeniesie odpowiednie obciążenia. Dlatego należy wykonać model analityczny w odpowiednim programie do analizy statycznej. Można ten proces uprościć poprzez wymianę informacji między programami do modelowania i do obliczeń. Jednak nie wystarczy importować modelu w odpowiednim formacie. Należy go również wcześniej odpowiednio przygotować.
     Oprogramowanie FRILO oferuje aplikację pozwalającą na sprawne przekonwertowanie reprezentacji budynku 3D w model przygotowany do przeprowadzenia obliczeń. Dzięki temu możliwy jest tzw. OpenBIM, czyli swobodna wymiana informacji pomiędzy różnymi programami branżowymi. BIM Connector pozwala na sprawną współpracę między architektami i inżynierami budowlanymi. Dzięki aplikacji możliwy jest import modeli CAD w postaci plików IFC i SAF.

     BIM-Connector oszczędza monotonne i czasochłonne zadanie tworzenia modelu budynku poprzez definiowanie jego poszczególnych części. Eliminuje również błędy ręcznej transmisji i zapobiega utracie danych. W ten sposób otrzymujesz wysokiej jakości model analityczny. Dzięki temu inżynier może zaoszczędzony czas poświęcić na wykorzystywaniu swojej wiedzy inżynierskiej w obliczeniach konstrukcyjnych i projektowaniu.

      

     Dane budynku są przetwarzane, a następnie prezentowane jako reprezentacja budynku 3D z dodatkowymi danymi nieruchomości. Na podstawie tych danych można wygenerować model fizyczny, a następnie model analityczny. Dane te można wyeksportować do rozwiązań projektowych FRILO „PLT” i „Słup żelbetowy B5+”. W kolejnych wersjach planowane jest dalsze połączenie z programami takimi jak „GEO”.

      

     Korzyści użytkowania aplikacji BIM-Connector:

     – Znaczna oszczędność czasu,

     – Zoptymalizowany przepływ pracy,

     – Szybsza komunikacja między uczestnikami projektu,

     – Projekty wysokiej jakości,

     – Unikanie błędów pracy ręcznej,

     – Szybka reakcja na zmiany,

     – Skupienie uwagi na rzeczywistej pracy: analizie konstrukcji i projektowaniu.

     Czytaj więcej

     Dokumenty statyczne zawsze pod ręką, dzięki aplikacji FRILO

     Inżynierowie budowlani często na budowę czy też na spotkania związane z projektem muszą nosić stosy dokumentów z obliczeniami statycznymi.

     Naprzeciw temu wyszedł FRILO, oferując rozwiązanie w postaci połączenia FRILO Document Designer i StaticsToGo App. Wszystkie dane mogą zostać wprowadzone do jednego dokumentu jako głównego źródła danych, do którego będziesz mógł mieć dostęp zarówno z poziomu komputera, jak i smartfona.

     Oprogramowanie FRILO ma na swoim koncie ponad 100 indywidualnych programów obliczeniowych, które dokładnie rozwiązują odpowiednie zadania statyczne. Pozwala inżynierom budowlanym na dużą elastyczność i możliwość rozwiązywania trudnych problemów. Z drugiej strony w kontekście kompleksowego projektu budowlanego, inżynier często musi korzystać ze sporej ilości programów do kalkulacji na raz. FRILO Document Designer (FDD) powstał, by inżynierowie nie musieli nosić ze sobą dużej ilości dokumentów z każdej kalkulacji.

     Kompaktowe, wygodne i przejrzyste

     FDD optymalizuje zarządzanie, integrację i procesowanie dokumentów wyjściowych poprzez połączenie wszystkich projektów z programów FRILO w jeden plik — kompaktowo, wygodnie i przejrzyście.

     Aby otworzyć FDD, wystarczy, że klikniesz dwa razy na pożądany projekt w FRILO Control Center (FCC). Pusty dokument może zostać edytowany w zakładce „Elementy”. Po otwarciu danego programu do kalkulacji przez przycisk „Nowy element” w FDD, przeprowadzone kalkulacje są wysyłane bezpośrednio do dokumentu wyjściowego. Wszystkie wprowadzone w ten sposób elementy zostają posortowane w rozdziały. Automatycznie wygenerowany spis treści oraz niezawodna ciągła numeracja rozdziałów, podrozdziałów i stron pozwala nadać spójnemu dokumentowi statycznemu uporządkowaną strukturę w mgnieniu oka.

     Użytkownik nie tylko może dodawać do dokumentu nowe rozdziały, podrozdziały, narzędzia i komponenty, ale też stronę tytułową, uwagi wstępne oraz zamykające i puste strony.

     Pojedyncze elementy mogą zostać przemieszczone w dokumencie za pomocą funkcji Przeciągnij i Upuść.

     Inna funkcja pozwala na dodanie zewnętrznych dokumentów tekstowych i arkuszy roboczych do dokumentu projektu do zoptymalizowanego zarządzania danymi.

     Program obsługuje formaty Microsoft Word, Excel, OpenDocument Text i PDF. Dzięki dodatkowym opcjom układu można zmienić i określić format dokumentów, marginesów, typów i rozmiarów czcionek, a także wzory układu.

        

     Dokumenty statyczne na drogę!

     Aplikacja FRILO StaticsToGo app pozwala na wygodne zarządzanie dokumentami. Dzięki niej użytkownicy mogą wszędzie mieć dostęp do swoich wpełnionych dokumentów statycznych z poziomu smartfona. W ten sposób znikną problemy z bałaganem w papierowych dokumentach na budowie czy spotkaniach. Aplikacja synchronizuje wszystkie projekty i struktury dokumentów z FDD z poziomu tabletów i smartfonów, aby użytkownicy mogli mieć do nich dostęp offline w postaci PDF.

     Podgląd dokumentu na smarfonie czy tablecie wygląda podobnie do tego znanego z komputerów. Użytkownik może dodawać notatki do plików w aplikacji zgodnie z uznaniem.

     W biurze notatki mogą zostać ponownie zsynchronizowane i wyświetlone na pulpicie.

     W duchu Common Data Environment, aplikacja działa jako główne źródło danych dla wszystkich strukturalnych planerów i inspekcji inżynierów budowlanych, ponieważ dane i pomysły mogą być pakowane i wymieniane za pomocą funkcji notowania. Pozwala ona użytkownikowi na dodawanie zdjęć i grafik do dokumentu statycznego. Zdjęcia mogą zostać dodane wprost z aparatu lub z galerii  zdjęć. Możliwe jest również zaznaczanie za pomocą funkcji Rysowania.

     Aplikacja jest dostępna zarówno na system Android, jak i iOS.

      
     Chcesz wiedzieć więcej na temat aplikacji?
     Skontaktuj się z nami! Wypełnij poniższy formularz.
      

      Czytaj więcej

      FRILO zmienia się dla Ciebie

      Miło nam jest poinformować o kolejnej aktualizacji programu Frilo.

      Użytkownik znajdzie w niej kolejne moduły, w których interfejs został przetłumaczony na język polski, m.in. do analizy różnych rodzajów fundamentów, słupów i więźb dachowych.

      Do wielu modułów zostały również wprowadzone normy obowiązujące w Polsce: dla konstrukcji żelbetowych PN-EN 1992:2010, dla modułów uwzględniających mechanikę gruntów i dotyczących fundamentowania PN-EN 1992:2010 + PN-EN 1997:2011 oraz dla konstrukcji drewnianych PN-EN 1995:2010.

      Wprowadzone zostały nowe rozwiązania dla belki z drewna klejonego warstwowo HTB+, takie jak: indywidualna struktura warstw, zastosowanie materiału z drewna iglastego o dowolnej klasie lub zdefiniowanie własnego materiału. Możliwe jest przeprowadzenie analizy belki glulam na zginanie i ścinanie, z uwzględnieniem warunków pożarowych. Moduł dach został rozszerzony o analizę krokwi narożnych i koszowych. Dostępny jest również moduł TB-BRP, służący do zbrojenia naroża obciążonego momentem zginającym otwierającym narożnik (momentem dodatnim).

      Ponadto zostały wprowadzone nowe funkcje w istniejących już rozwiązaniach, takich jak Document Designer FDD czy w aplikacji BIM-CONNECTOR FBC. Moduł do obliczania osiadania SBR+ posiada teraz możliwość tworzenia wielobocznego modelu terenu z dowolnej liczby profili wiertniczych. Dodano również opcję transferu danych z modułu FD+, dzięki czemu możliwe jest przeniesienie obciążenia z programu fundamentowego.

      Wersję demo programu można pobrać ze strony frilo.com.pl.
      Umożliwia ona nieograniczony dostęp do każdego modułu przez 30 dni (od uruchomienia danej aplikacji).

      Pobierz plik z listą zmian w programie Frilo:

      Czytaj więcej

      Case study – firma Design 2M

      Zapraszamy do przeczytania case study i poznania historii firmy Design 2M, wykorzystującej na co dzień w swojej działalności oprogramowanie FRILO.

      O firmie

      Firma design 2M została założona przez Pana Marka Mszanika 19 lat temu.
      Pan Marek już w swojej młodości odkrył pasję do rysunku, którą przez wiele lat rozwijał szkoląc swój warsztat. W późniejszych latach pojawiło się zainteresowanie matematyką, w której Pan Marek równie swobodnie się odnajdywał. Połączenie tych dwóch pasji zaowocowało pracą na stanowisku konstruktora budowlanego, dzięki czemu Pan Marek może spełniać się w swoim zawodzie w 100%.

      Klienci firmy

      Firma Design 2M realizuje pojedyncze projekty dla inwestorów, a także prowadzi wieloletnie współprace z wieloma architektami i firmami podwykonawczymi. Firma specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji różnorodnych budynków – od tych mniej zaawansowanych jak domy mieszkalne, po większe projekty jak obiekty przemysłowe, wieże, maszty, czy mosty.

      Jak FRILO wspomaga funkcjonowanie firmy

      Zespół projektowy firmy Design 2M składa się z 2 osób, które czynnie projektują w oprogramowaniu FRILO. Program został wdrożony dzięki Panu Markowi, który poszukiwał oprogramowania, które umożliwi projektowanie obiektów takich jak galerie handlowe czy obiekty przemysłowe prefabrykowane. Wybór padł na FRILO i od pierwszej styczności z programem, Pan Marek uświadomił sobie, że znalazł odpowiedni program, który sprosta jego oczekiwaniom.

      Przed wdrożeniem oprogramowania FRILO firma Design 2M korzystała tylko z oprogramowania Autodesk Robot Structural, jednak z racji ciągłego rozwoju firmy i realizacji coraz to bardziej zaawansowanych projektów, Pan Marek był skłonny zainwestować w pewne i jednocześnie niezawodne rozwiązanie, z którym będzie w stanie zwymiarować krótkie wsporniki, belki pocięte, a także dźwigar strunobetonowy.

      Firma Design 2M podejmuje się różnorodnych, często bardzo wymagających projektów. Jednym z przykładów to projektowanie budynku z eliptycznymi ścianami żelbetowymi wraz ze schodami dywanowymi. Ten projekt posiadał wiele elementów o zmiennych krzywiznach i od firmy Design 2M wymagane było dokładne wykonanie modelu przestrzennego konstrukcji powłokowej.

      Czytaj więcej

      Wystartował konkurs PARP „Przemysł 4.0” z budżetem 20 mln zł na transformację firm!

      Informujemy, że od 28.04.2021 do 30.06.2021 można składać wnioski w konkursie „Przemysł 4.0”, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do małych i średnich firm, prowadzących działalność produkcyjną w Polsce. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł, a maksymalna kwota grantu to 800 tysięcy złotych.

      Konkurs ma na celu przygotowanie małych i średnich firm, działających w branży produkcyjnej do wprowadzenia zmian związanych z transformacją do Przemysłu 4.0.

      Otrzymane dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na:

      • refundację kosztów opracowania tzw. „mapy drogowej”, a więc planu wdrożenia zmian w firmie obejmującego cyfryzację, automatyzację i robotyzację.
      • usługi doradcze związane z wdrożeniem „mapy drogowej”
      • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia wskazanego obszaru transformacji;
      • zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how) oraz innych praw własności intelektualnej.

      Aby przystąpić do konkursu należy posiadać „mapę drogową”.

      Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie powinny pamiętać również o obowiązkowym wkładzie własnym wynoszącym minimum 15%.

      Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości >>

       

      Zapytaj o szczegóły

      Jesteś zainteresowany/a udziałem w konkursie „Przemysł 4.0” i uzyskaniem dofinansowania? Skontaktuj się z nami!

       Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą̨ przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
       Czytaj więcej