ZAMIANA PASA DŹWIGOWEGO JEST JAK OPERACJA NA OTWARTYM SERCU

Prof. dr inż. Seeßelberg mówi o torach jezdnych dźwigów i ingerencji w istniejące konstrukcje

Liczne istniejące tory jezdne dla suwnic w Niemczech rozwijają się od lat. Jednocześnie są uważane za siłę napędową wielu operacji przemysłowych. Na tym tle ekspert ds. torów suwnic prof. dr inż. Christoph Seeßelberg z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Monachium opowiada o dzisiejszych standardach bezpieczeństwa w odniesieniu do zmęczenia, sprytnych koncepcjach postępowania z istniejącymi torowiskami dźwigów i strategicznych decyzjach, przed którymi stoją operatorzy.

Dzień dobry, panie Seeßelberg. Dźwigary toru suwnicowego to proste systemy konstrukcyjne. Niemniej jednak są uważane za specjalne konstrukcje nośne w konstrukcjach stalowych. Dlaczego?

Seeßelberg: Chociaż dźwigary toru suwnicowego są w rzeczywistości prostym kawałkiem stali, zasługują na szczególną uwagę z pięciu powodów. Po pierwsze, ponieważ suwnica porusza się po dźwigarze, obciążenia są dynamiczne i stale działają w innym punkcie. Prowadzi to do problemu sztywnego przenoszenia obciążeń, ponieważ każdy punkt na belce jest potencjalnym punktem przeniesienia obciążenia. Po trzecie, mamy do czynienia z niezwykle złożonymi przypadkami stabilności. W około połowie wszystkich nowo budowanych dźwigarów suwnic przekrój jest określony przez graniczne ugięcia. I wreszcie, szczególną uwagę należy zwrócić na aspekt zmęczeniowy dźwigara jezdnego suwnicy.

Tym szczególnym cechom towarzyszą wyzwania związane z projektowaniem, budową i konserwacją dźwigarów suwnic. W świetle aktualnych trendów i wydarzeń, jakie wyzwania kształtują obecnie Twoją pracę?

Seeßelberg: Oprócz pomocy w opracowaniu następnych standardów w dziedzinie eurokodów dla torów suwnicowych, jestem obecnie szczególnie zaniepokojony starzejącą się infrastrukturą przemysłową w Niemczech. Obejmuje to dźwigary suwnic, z których wiele zostało zbudowanych w latach 50. i 80. XX wieku. Docelowy okres użytkowania dźwigara suwnicy wynoszący 25 lat został zatem w wielu miejscach przekroczony. W związku z tym musimy myśleć o sprytnych koncepcjach prawidłowej obsługi istniejących torów jezdnych dźwigów. Nadrzędną rolę odgrywa tu temat ingerencji w istniejące konstrukcje.

Możliwość modyfikowania istniejących konstrukcji budowlanych jest dobrym pomysłem na budownictwo zrównoważone i oszczędzające zasoby, a zatem może być zidentyfikowana jako ogólny przyszły trend w branży budowlanej. Co jest istotą wymiany dźwigara w istniejącej konstrukcji?

Seeßelberg: Wymiana dźwigara suwnicy w istniejącej konstrukcji często przypomina operację na otwartym sercu i jest o wiele bardziej skomplikowana niż budowa zupełnie nowej hali. Decyzja pomiędzy wymianą lub dalszym użytkowaniem dźwigara suwnicy jest decyzją strategiczną.

Jakie aspekty wpływają na tę strategiczną decyzję?

Seeßelberg: Dźwigary suwnic są bardzo często siłą napędową firm takich jak huty czy odlewnie. Zatrzymanie się systemów dźwigowych w wyniku uszkodzenia może prowadzić do wielomilionowych strat ekonomicznych. W związku z tym, podejmując decyzję, operatorzy muszą rozważnie i ostrożnie rozważyć dwie opcje. Po pierwsze: Czy profil powinien zostać wymieniony jako środek ostrożności, ponieważ jest użytkowany latami, mimo że nadal funkcjonuje zgodnie z aktualnym stanem techniki. Lub po drugie: czy istniejąca konstrukcja będzie nadal użytkowana, mimo że ryzyko nagłego uszkodzenia zmęczeniowego wzrasta wraz z wydłużającym się czasem użytkowania, a następnie może spowodować nieoczekiwane przestoje operacyjne. Aby podjąć te strategiczne decyzje, musi być możliwe jak najdokładniejsze prognozowanie, jak długo dźwigar suwnicy może być nadal używany i jak prawdopodobne jest wystąpienie uszkodzeń.

Decydującym kryterium tej oceny jest wiek dźwigarów toru suwnicowego. Jak wygląda sytuacja w zakresie stateczności istniejących torów suwnicowych, które zostały zaprojektowane i wybudowane przed wprowadzeniem aktualnie obowiązujących Eurokodów?

Seeßelberg: Od lat 30. XX wieku mamy za sobą trzy etapy standaryzacji torów suwnicowych. W latach 1936-1980 stosowano normę DIN 120, która jest obecnie uważana za niebezpieczną, starą normę. Ponieważ przyjęte wówczas założenia dotyczące zmęczenia materiału i wielkości sił poziomych wynikających z eksploatacji były błędne. Może to wpłynąć na około 30% istniejących konstrukcji dżwigarów. W drugiej fazie, od 1981 do 2012 roku, normą była DIN 4132. Stan techniki, na którym opiera się norma DIN 4132, zasadniczo odpowiada temu, co do dziś uważamy za prawidłowe. Systemy dźwigowe, które zostały zaprojektowane zgodnie z DIN 4132, są zatem nadal uważane za bezpieczne. Od 2012 roku jesteśmy w trzeciej fazie wprowadzania Eurokodów.

W przypadku około 30% konstrukcji dźwigarów zbudowanych przed 1980 r. może być niejasne, czy spełniają one dzisiejsze standardy bezpieczeństwa. To całkiem sporo. Jakie konkretne problemy mogą pojawić się w przypadku starych torów suwnicowych?

Seeßelberg: Z jednej strony interesują nas stan graniczny nośności. Chodzi o to, aby dźwigary jezdne suwnicy były bezpieczne dla występujących obciążeń eksploatacyjnych suwnicy. Czasami firmy obsługują nowe lub dodatkowe suwnice o większym udźwigu na starych dźwigarach suwnic. Może to prowadzić do przeciążenia starych torów suwnicowych. Dzięki odpowiednim projektom można wzmocnić belki i zmodyfikować konstrukcję suwnicy, aby zmniejszyć naprężenia wynikające z eksploatacji. A tam, gdzie wzmocnienia nie są możliwe, należy zredukować obciążenie dźwigu suwnicy – za cenę nieco niższej wydajności przeładunku. W niektórych przypadkach, konstrukcje suwnicowe o nieco wyższym udźwigu mogą być eksploatowane również na starych torach suwnicowych.

A z drugiej strony?

Seeßelberg: Z drugiej strony radzenie sobie ze zmęczeniem materiału jest złożone. W przypadku torów suwnic starszych niż 25 lat często nie jest już możliwe wykazanie wystarczającego bezpieczeństwa zmęczeniowego. System toru jezdnego dźwigu może nadal wydawać się całkowicie nienaruszony na zewnątrz, ale wytrzymałość konstrukcji na naprężenia z czasem się zmniejszyła. Wyzwanie polega na tym, aby wyjaśnić niespecjalistom w firmach, że tory jezdne dźwigów, które nadal wydają się być wolne od zewnętrznych uszkodzeń, mogły mimo wszystko osiągnąć koniec swojego cyklu życia z powodu wstępnego uszkodzenia zmęczeniowego. Ale istnieją również metody pozwalające na dalsze użytkowanie, których nie można już dowieść, takie jak dokładniejsze kontrole mające na celu wykrycie uszkodzeń na wczesnym etapie i ich naprawę, a tym samym uniknięcie nagłych awarii.

Jak te kontrole działają w praktyce?

Seeßelberg: Niestety w Eurokodach nie ma przepisów regulujących obsługę starych systemów dźwigowych. W tym miejscu do gry wkracza zdrowy rozsądek inżynierski. Najpierw potencjalnie krytyczne obszary są wizualnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. Do wykrywania pęknięć stosuje się bardziej precyzyjne narzędzia, takie jak metoda penetracji barwnika. Wszelkie uszkodzenia są naprawiane przed ponownym uruchomieniem toru suwnicowego. Następnie za pomocą metod mechaniki pękania ustalany jest bezpieczny okres eksploatacji, a tym samym ustalany jest kolejny termin przeglądu. Do tego czasu tor suwnicowy może być nadal używany. Zawsze należy podejmować na nowo decyzję, czy dalsze użytkowanie jest opłacalne pomimo oczekiwanych napraw uszkodzeń i związanych z tym przestojów, czy też bardziej opłaca się wymienić element konstrukcyjny. W tym zakresie potrzebne jest duże doświadczenie, aby móc udzielić rzetelnych porad.

..i odpowiednie oprogramowanie. W jakim stopniu korzystanie z oprogramowania FRILO wspiera Cię w pracy doradczej?

Seeßelberg: Od 25 lat używam programu BTII+ do obliczania dźwigarów toru suwnicowego zgodnie z teorią zginania i skręcania II. Jego wyniki mają dla mnie charakter referencyjny. W przeciwieństwie do dźwigara toru jezdnego suwnicy S9+, którego można użyć do pełnej weryfikacji nowego dźwigara toru suwnicy, BTII+ nadaje się również do obliczania bardzo złożonych przypadków. Lubię używać BTII+ do określenia pozostałej żywotności starej suwnicy, ponieważ pozwala mi obliczyć naprężenia zmęczeniowe w dźwigarach.

Infrastruktura w Republice Federalnej Niemiec jest przestarzała. Dlatego w przyszłości zapotrzebowanie na inżynierów budownictwa lądowego pozostanie wysokie. Ale jak postrzegasz uniwersytety i uczelnie w zakresie promowania młodych talentów?

Seeßelberg: Jeśli studiujesz budownictwo na wydziale Inżynierii Lądowej w Niemczech, nie musisz się martwić o swoją zawodową przyszłość! Niestety, pomimo stosunkowo dużej liczby studentów, wydziały inżynierii lądowej kształcą mniej absolwentów, niż jest to obecnie wymagane w praktyce. W Ostatnie trzy semestry prowadzone online z powodu pandemii były niezwykle szkodliwe dla naszych studentów, którzy musieli prawie całkowicie zrezygnować z osobistego kontaktu z kolegami i wykładowcami. Nasze wysiłki na Uniwersytecie w Monachium często były chodzeniem po linie. Dokładaliśmy starań, by zagwarantować wysoką jakość edukacji i wspierać studentów, pomimo wszystkich przeszkód związanych z koroną. O tym, że odnieśliśmy sukces, świadczą pozytywne opinie, które raz po raz otrzymujemy od pracodawców naszych absolwentów. Znak firmowy Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Monachium, polegający na łączeniu nauczania i badań w oparciu o wysoki poziom praktycznego zastosowania, z pewnością bardzo nam pomógł.

Wywiad przeprowadził Tim Kullmann

O osobie

Prof. dr inż. Christoph Seeßelberg od 2016 roku jest profesorem inżynierii budowlanej, konstrukcji stalowej i konstrukcji dźwigów na Wyższej Szkole Zawodowej w Monachium. Swoją wiedzą z zakresu budowy dźwigów autor dzieli się w książce „Kranbahnen – planen, konstruieren, berechnen, fertigen, inspizieren, ertüchtigen” (Pasy suwnicowe – planowanie, projektowanie, obliczanie, produkcja, inspekcja, podnoszenie klasyfikacji), która jest już w szóstym wydaniu.

Czytaj więcej

HTB+ TO ODPOWIEDŹ NA OBECNE POTRZEBY BUDOWNICTWA DREWNIANEGO

Nowe wydanie 2021-2 FRILO umożliwia obliczanie belek z drewna klejonego krzyżowo.

Wraz z najnowszą wersją 2021-2 FRILO rozszerzyło swoje portfolio produktów do analizy konstrukcji drewnianych i wprowadziło na rynek zupełnie nowe rozwiązanie. Program HTB+ to rozwiązanie przygotowane dla użytkowników oprogramowania do obliczania belek wykonanych z drewna klejonego krzyżowo.

Wykorzystanie drewna w budownictwie jest coraz bardziej popularne wśród architektów, inżynierów budownictwa i inwestorów na całym świecie. Rozwój i wprowadzenie drewna klejonego krzyżowo jako rewolucyjnego produktu budowlanego w znaczący sposób przyczynia się do popularyzacji konstrukcji drewnianych. Drewno klejone jest używane zarówno do budowy elementów belkowych, jak również ścian, stropów czy konstrukcji dachowych. Konstrukcje z drewna klejonego znajdują zastosowanie nie tylko w budowie domów jedno- i wielorodzinnych, ale także w wielopiętrowym budownictwie mieszkaniowym czy w budowie wieżowców. Wysoka nośność, smukłe konstrukcje ścian oraz doskonałe właściwości przeciwpożarowe i akustyczne sprawiają, że konstrukcje drewniane będą nadal zyskiwać na znaczeniu. Niedrogi, mało skomplikowany i szybki montaż drewna klejonego sprawia, że wykorzystywane jest ono także w budownictwie przemysłowym.

FRILO odpowiada na rosnącą popularność drewna klejonego krzyżowo

Program HTB+ to rozwiązanie FRILO będące reakcją na nowe potrzeby projektantów konstrukcji budowlanych. Program może być używany do obliczania elementów z drewna klejonego, takich jak belki jedno- i wieloprzęsłowe ze wspornikami lub bez nich. Przekrój elementu składa się z co najmniej trzech warstw lameli sklejonych ze sobą pod kątem prostym. Przy wprowadzaniu danych można indywidualnie zaprojektować przekrój pod względem liczby warstw, ich grubości oraz orientacji (wzdłuż/poprzecznie). Ponadto jako wartości zdefiniowane przez użytkownika można wprowadzić dowolne materiały z drewna iglastego lub indywidualne parametry materiałowe zawarte w ateście budowlanym producenta drewna klejonego, dodatkowo podczas wprowadzania danych można opcjonalnie wymusić symetryczną strukturę.

Cechy szczególne wymiarowania

W projekcie element z drewna klejonego krzyżowo jest traktowany jako element belkowy, pasek o szerokości jednego metra. W stanie granicznym nośności sytuacja jest rozpatrywana zarówno na stałe, jak i tymczasowe obciążenia. W każdym przypadku sprawdzane są naprężenia normalne i styczne. Możliwa jest również analiza nośności w czasie pożaru i badanie stanu granicznego użytkowalności.

Czytaj więcej

OPTYMALIZACJA PRACY W ANALIZIE RAM STALOWYCH HAL

Dzięki programowi S7+ firma FRILO zapewnia narzędzie służące do obliczania stalowych ram hal jednonawowych. Szczególnie warte uwagi są aplikacje SRE+ i SPS+ do obliczania połączeń. Opcje inteligentnego przekazania obciążeń pozwalają projektantom konstrukcji budowlanych na znacznie wydajniejszą pracę i pomagają w ekonomicznym projektowaniu całej konstrukcji.

Program FRILO S7+ umożliwia inżynierom budowlanym niezawodne i łatwe obliczanie jednonawowych ram hal wykonanych ze stali. Jest on dostosowany do szczególnych wymagań konstrukcji hal i dlatego znacząco przyczynia się do skrócenia czasu i wysiłku związanego z wymiarowaniem konstrukcji ramowych. W programie ramy hal mogą być wymiarowane za pomocą rygli ustawionych poziomo lub nachylonych. Ten zakres ma tę wielką zaletę, że oprócz dachów spadzistych można obliczyć również dachy jednospadowe i płaskie. Ponadto można wziąć pod uwagę zwisy dachowe i asymetryczne ramy. Dzięki ostatniej wersji 2021-2 można wybierać różne gatunki stali dla słupów, belek i śrub. Szczególną funkcją oferowaną przez S7+ jest opcja transferu, która pozwala na efektywne i szybkie wymiarowanie detali połączeniowych po obliczeniu ramy. W tym celu w S7+ wbudowano interfejs z aplikacji SRE+ i SPS+ umożliwiający szczegółową weryfikację. Podczas gdy narożniki ramy SRE+ mogą być spawane lub przykręcane, SPS+ służy do wymiarowania połączenia w kalenicy.


Funkcje SRE+ i SPS+

Oba programy są połączone bezpośrednio z S7+. Program SRE+ umożliwia inżynierom budowlanym wymiarowanie skręcanych lub spawanych węzłów sztywnych ram w konstrukcjach stalowych. SRE+ pozwala również na obrócenie systemów o 90°. Belka może łączyć się z podporą ciągłą (narożnik T) lub kończyć się nad podporą (narożnik K) lub przebiegać w sposób ciągły (narożnik T obracany). Dostępne są profile dwuteowe. Z drugiej strony, dzięki rozwiązaniu FRILO do połączeń czołowych SPS+ można zwymiarować połączenia belek czołowych w konstrukcji stalowej. W przypadku połączenia doczołowego dwie belki są połączone za pomocą przyspawanych płaskich lub wystających blach czołowych przez dwa  lub cztery pionowe rzędy śrub, dzięki czemu są odporne na zginanie. Jako typy profili dozwolone są profile w kształcie litery I.


Wymiana danych między aplikacjami

W codziennej praktyce często przyjmuje się, że połączenia sztywne posiadają te cechę bez operacji sprawdzenia podczas obliczania konstrukcji. W związku z tym przy określaniu sił wewnętrznych nie uwzględnia się charakterystyki momentu obrotowego połączenia. Aby jednak uwzględnić je w obliczeniach konstrukcyjnych, połączenia są wymiarowane po przekazaniu w odpowiednim programie na podstawie metody elementów według DIN EN 1993-1-8. Wyznacza się nośność momentową Mj, Rd oraz sztywność obrotową Sj połączeń. Za pomocą sztywności obrotowej połączenia w narożach ramy i w kalenicy można sklasyfikować jako przegubowe, sztywne lub plastyczne. W przypadku połączenia przegubowego zakłada się, że nie są przenoszone żadne momenty zginające. Chociaż charakterystykę momentu obrotowego można pominąć w obliczeniach szkieletu połączenia sztywnego, należy ją uwzględnić w przypadku połączenia sklasyfikowanego jako odkształcalne. Ustalona wcześniej sztywność obrotowa może zostać ponownie wrzucona do S7+ przez programy SRE+ lub SPS+ po obliczeniu połączenia. Ponadto zmiany w materiale lub przekrojach mogą być automatycznie przyjmowane w S7+. Dlatego cały proces roboczy skupia się na ekonomicznym wymiarowaniu i związanych z tym oszczędnościach materiałowych w połączeniach przenoszących moment, biorąc pod uwagę rzeczywiste zachowanie nośne w realistyczny sposób. Współpraca między aplikacjami pozwala na obliczenia iteracyjne, a tym samym na ogólną optymalizację konstrukcji ramy.

Czytaj więcej

Zacznij z przewagą! Darmowe wdrożenie do każdego pakietu FRILO!

Zacznij z przewagą i zapewnij sobie wsparcie specjalistów FRILO!
Przy zakupie dowolnego pakietu FRILO otrzymasz od nas kompleksowe wdrożenie wybranego rozwiązania – zaczynając od instalacji zdalnej, przechodząc przez wsparcie serwisowe online, a kończąc na profesjonalnej pomocy przy nauce obsługi oprogramowania przez pierwszy miesiąc użytkowania.

Dowiedz się więcej o FRILO!

Belka Ciągła

To bestsellerowe oprogramowanie umożliwia obliczanie jednoprzęsłowych i ciągłych belek z betonu zbrojonego, drewna, stali i aluminium. Program umożliwia szybką analizę również dwuosiowych efektów oddziaływań oraz generuje proponowany układ zbrojenia dla belek żelbetowych.

Model Budynku

Aplikacja GEO pozwala na analizę modelu 3D jako całości. Dzięki zaawansowanym narzędziom użytkownik może powielać zdefiniowane piętra oraz dowolnie je edytować. Model Budynku wyposażony jest w funkcję GEO-HL, która umożliwia obciążenie modelu oddziaływaniem wiatru oraz trzęsieniem ziemi.

Wykonanie Dokumentacji

Program FRILO posłuży Ci jako uniwersalne narzędzie do tworzenia dokumentacji w formacie PDF. Dzięki programowi FDD automatycznie możesz tworzyć katalogi i podkatalogi, w których znajdują się wyniki poszczególnych elementów analizowanych w ramach projektu.

MES

Z modułem MES wykonasz obliczenia konstrukcyjne ścian, dźwigarów oraz obliczysz płyty o dowolnym kształcie wykorzystując metodę elementów skończonych. Moduł MES jest połączony bezpośrednio z programem Allplan, co umożliwia dwustronną wymianę informacji między programami.

Rama

Program ram dwuwymiarowych i trójwymiarowych zoptymalizuje proces obliczeń konstrukcji prętowych, który w późniejszym czasie można rozszerzyć o dodatkowe opcje. Użytkownik może wybierać spośród wielu popularnych metod obliczeniowych, a także urozmaicać swoje projekt o dodatkowe opcje ze stali, drewna czy betonu.

Wypełnij poniższy formularz!

  Czytaj więcej

  Szkolenie: Kompleksowe wdrożenie FRILO

  Poznaj możliwości programu FRILO podczas bezpłatnego szkolenia „Wprowadzenie użytkownika do pracy z programem FRILO”.

  Bezpłatne szkolenie odbędzie się już 23 września o godzinie 13:00. O merytorykę podczas spotkania zadba Mgr inż. Kinga Jędrzejek, która zapozna uczestników z działaniem, strukturą i specyfiką programu FRILO.

  Plan szkolenia:
  1. Prezentacja pobrania i instalacji programu FRILO.
  2. Dostosowanie ustawień programu m.in. języka i normy, według której program ma przeprowadzić analizę.
  3. Przedstawienie konkretnych modułów znajdujących się w szerokiej ofercie produktów.
  4. Prezentacja krok po kroku, w jaki sposób edytować geometrię elementu, zadawać obciążenia oraz jak uzyskać oczekiwane wyniki.
  5. Ukazanie sposobów tworzenia dokumentów zawierających analizowane elementy oraz zobrazowanie sposobu zarządzania układem strony.
  Wypełnij poniższy formularz!
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

   Czytaj więcej

   Bony na cyfryzację – wsparcie finansowe dla małych i średnich firm

   Bony na cyfryzację są prawdziwym kołem ratunkowym dla przedsiębiorców, pragnących złagodzić negatywne skutki pandemii COVID-19. Możliwe dofinansowanie od PARP planowane jest na poziomie 85%, a całkowita kwota przeznaczona na te działania wyniesie 110 mln zł.

   Do oficjalnych informacji dociera coraz więcej wzmianek dotyczących nowych środków pieniężnych przeznaczonych dla sektora MŚP na wsparcie technologii cyfrowych. Bony na cyfryzację to nowość w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, a my zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i wymogami uczestnictwa w tym programie.

   Główne założenia programu skupiają się na zapewnieniu wsparcia finansowego, które zostanie przekazane na zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania oraz usług koniecznych do pomyślnego wdrożenia tego rozwiązania cyfryzacyjnego.

   Terminy — od kiedy?

   Otwarcie naboru wniosków planowane jest na 20 września 2021 roku. Potencjalni uczestnicy programu będą mieli równy miesiąc na złożenie potrzebnej dokumentacji – zamknięcie bramek planowane jest na 20 października 2021 roku. 

   Warunki dotacji

   Bony na cyfryzację przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Polski, spełniających kryteria zgodne z sektorem MŚP.

   Dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację poniższych działań:

    – zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania, w tym wykupienie w formie licencji (warunek obligatoryjny);

   – zakup maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub/i usług doradczych i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego (warunek fakultatywny).

   Kwoty dofinansowania

   Zakres pieniężny oferowanych dotacji jest naprawdę szeroki. Minimalna kwota dotacji wynosi 60 tys. zł, natomiast maksymalna wartość może wynosić nawet do 300 tys. zł. Z racji, że dofinansowanie jest realizowane na poziomie 85%, najwyższa możliwa kwota dofinansowania to 255 tys. zł.

   Możliwe formy rozliczania

   Zdecydowaną zaletą tego rodzaju dofinansowania jest fakt, że zostanie ono przyznane w ramach bonów. Oznacza to duże ułatwienie w rozliczeniu, które nastpuje w formie ryczałtu. Dzięki temu nie ma konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających dostęp finansowy projektu.

   Dodatkowo będzie można skorzystać z systemu zaliczek. Zgodnie z polityką systemu, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać część oferowanej kwoty z góry, jeszcze przed zrealizowaniem zakupów w ramach projektu.

      

   Masz pytania?
   Uzupełnij poniższy formularz, aby poznać więcej szczegółów.

    Czytaj więcej

    Obliczanie torów jezdnych w aplikacji S9+

    Obliczenia i weryfikacja w aplikacji S9+ są przeprowadzane zgodnie z normą EN 1993-6:2007 lub opcjonalnie zgodnie z DIN EN, ÖNORM EN i BS EN.

    W S9+ możesz zanalizować różne schematy statycznych dźwigarów toru suwnicowego oraz różne systemy suwnic:
    • Dźwigary jednoprzęsłowe
    • Dźwigary wieloprzęsłowe
    • Suwnice natorowe
    • Suwnice podwieszane
    • Wciągniki jednoszynowe

    Program generuje automatycznie przypadki obciążeń i przejazdy wózka, a także grupy obciążeń zgodnie z normą z uwzględnieniem drgań i częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa.

    Aplikacja wyznacza również automatycznie odkształcenia wstępne do obliczania sił wewnętrznych zgodnie z teorią zginania i skręcania drugiego rzędu.

    W S9+ możesz edytować wygenerowane przypadki obciążeń i przejazdy dźwigu albo dodawać kolejne, a w obliczeniach programu możesz uwzględnić obciążenia wiatrem, a także obciążenia sejsmiczne.

    Wypełnij formularz poniżej i poznaj szczegóły!

     Czytaj więcej

     BIM-CONNECTOR®

     Po utworzeniu modelu trójwymiarowego obiektu kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy dana konstrukcja przeniesie odpowiednie obciążenia. Dlatego należy wykonać model analityczny w odpowiednim programie do analizy statycznej. Można ten proces uprościć poprzez wymianę informacji między programami do modelowania i do obliczeń. Jednak nie wystarczy importować modelu w odpowiednim formacie. Należy go również wcześniej odpowiednio przygotować.
     Oprogramowanie FRILO oferuje aplikację pozwalającą na sprawne przekonwertowanie reprezentacji budynku 3D w model przygotowany do przeprowadzenia obliczeń. Dzięki temu możliwy jest tzw. OpenBIM, czyli swobodna wymiana informacji pomiędzy różnymi programami branżowymi. BIM Connector pozwala na sprawną współpracę między architektami i inżynierami budowlanymi. Dzięki aplikacji możliwy jest import modeli CAD w postaci plików IFC i SAF.

     BIM-Connector oszczędza monotonne i czasochłonne zadanie tworzenia modelu budynku poprzez definiowanie jego poszczególnych części. Eliminuje również błędy ręcznej transmisji i zapobiega utracie danych. W ten sposób otrzymujesz wysokiej jakości model analityczny. Dzięki temu inżynier może zaoszczędzony czas poświęcić na wykorzystywaniu swojej wiedzy inżynierskiej w obliczeniach konstrukcyjnych i projektowaniu.

      

     Dane budynku są przetwarzane, a następnie prezentowane jako reprezentacja budynku 3D z dodatkowymi danymi nieruchomości. Na podstawie tych danych można wygenerować model fizyczny, a następnie model analityczny. Dane te można wyeksportować do rozwiązań projektowych FRILO „PLT” i „Słup żelbetowy B5+”. W kolejnych wersjach planowane jest dalsze połączenie z programami takimi jak „GEO”.

      

     Korzyści użytkowania aplikacji BIM-Connector:

     – Znaczna oszczędność czasu,

     – Zoptymalizowany przepływ pracy,

     – Szybsza komunikacja między uczestnikami projektu,

     – Projekty wysokiej jakości,

     – Unikanie błędów pracy ręcznej,

     – Szybka reakcja na zmiany,

     – Skupienie uwagi na rzeczywistej pracy: analizie konstrukcji i projektowaniu.

     Czytaj więcej

     Dokumenty statyczne zawsze pod ręką, dzięki aplikacji FRILO

     Inżynierowie budowlani często na budowę czy też na spotkania związane z projektem muszą nosić stosy dokumentów z obliczeniami statycznymi.

     Naprzeciw temu wyszedł FRILO, oferując rozwiązanie w postaci połączenia FRILO Document Designer i StaticsToGo App. Wszystkie dane mogą zostać wprowadzone do jednego dokumentu jako głównego źródła danych, do którego będziesz mógł mieć dostęp zarówno z poziomu komputera, jak i smartfona.

     Oprogramowanie FRILO ma na swoim koncie ponad 100 indywidualnych programów obliczeniowych, które dokładnie rozwiązują odpowiednie zadania statyczne. Pozwala inżynierom budowlanym na dużą elastyczność i możliwość rozwiązywania trudnych problemów. Z drugiej strony w kontekście kompleksowego projektu budowlanego, inżynier często musi korzystać ze sporej ilości programów do kalkulacji na raz. FRILO Document Designer (FDD) powstał, by inżynierowie nie musieli nosić ze sobą dużej ilości dokumentów z każdej kalkulacji.

     Kompaktowe, wygodne i przejrzyste

     FDD optymalizuje zarządzanie, integrację i procesowanie dokumentów wyjściowych poprzez połączenie wszystkich projektów z programów FRILO w jeden plik — kompaktowo, wygodnie i przejrzyście.

     Aby otworzyć FDD, wystarczy, że klikniesz dwa razy na pożądany projekt w FRILO Control Center (FCC). Pusty dokument może zostać edytowany w zakładce „Elementy”. Po otwarciu danego programu do kalkulacji przez przycisk „Nowy element” w FDD, przeprowadzone kalkulacje są wysyłane bezpośrednio do dokumentu wyjściowego. Wszystkie wprowadzone w ten sposób elementy zostają posortowane w rozdziały. Automatycznie wygenerowany spis treści oraz niezawodna ciągła numeracja rozdziałów, podrozdziałów i stron pozwala nadać spójnemu dokumentowi statycznemu uporządkowaną strukturę w mgnieniu oka.

     Użytkownik nie tylko może dodawać do dokumentu nowe rozdziały, podrozdziały, narzędzia i komponenty, ale też stronę tytułową, uwagi wstępne oraz zamykające i puste strony.

     Pojedyncze elementy mogą zostać przemieszczone w dokumencie za pomocą funkcji Przeciągnij i Upuść.

     Inna funkcja pozwala na dodanie zewnętrznych dokumentów tekstowych i arkuszy roboczych do dokumentu projektu do zoptymalizowanego zarządzania danymi.

     Program obsługuje formaty Microsoft Word, Excel, OpenDocument Text i PDF. Dzięki dodatkowym opcjom układu można zmienić i określić format dokumentów, marginesów, typów i rozmiarów czcionek, a także wzory układu.

        

     Dokumenty statyczne na drogę!

     Aplikacja FRILO StaticsToGo app pozwala na wygodne zarządzanie dokumentami. Dzięki niej użytkownicy mogą wszędzie mieć dostęp do swoich wpełnionych dokumentów statycznych z poziomu smartfona. W ten sposób znikną problemy z bałaganem w papierowych dokumentach na budowie czy spotkaniach. Aplikacja synchronizuje wszystkie projekty i struktury dokumentów z FDD z poziomu tabletów i smartfonów, aby użytkownicy mogli mieć do nich dostęp offline w postaci PDF.

     Podgląd dokumentu na smarfonie czy tablecie wygląda podobnie do tego znanego z komputerów. Użytkownik może dodawać notatki do plików w aplikacji zgodnie z uznaniem.

     W biurze notatki mogą zostać ponownie zsynchronizowane i wyświetlone na pulpicie.

     W duchu Common Data Environment, aplikacja działa jako główne źródło danych dla wszystkich strukturalnych planerów i inspekcji inżynierów budowlanych, ponieważ dane i pomysły mogą być pakowane i wymieniane za pomocą funkcji notowania. Pozwala ona użytkownikowi na dodawanie zdjęć i grafik do dokumentu statycznego. Zdjęcia mogą zostać dodane wprost z aparatu lub z galerii  zdjęć. Możliwe jest również zaznaczanie za pomocą funkcji Rysowania.

     Aplikacja jest dostępna zarówno na system Android, jak i iOS.

      
     Chcesz wiedzieć więcej na temat aplikacji?
     Skontaktuj się z nami! Wypełnij poniższy formularz.
      

      Czytaj więcej

      FRILO zmienia się dla Ciebie

      Miło nam jest poinformować o kolejnej aktualizacji programu Frilo.

      Użytkownik znajdzie w niej kolejne moduły, w których interfejs został przetłumaczony na język polski, m.in. do analizy różnych rodzajów fundamentów, słupów i więźb dachowych.

      Do wielu modułów zostały również wprowadzone normy obowiązujące w Polsce: dla konstrukcji żelbetowych PN-EN 1992:2010, dla modułów uwzględniających mechanikę gruntów i dotyczących fundamentowania PN-EN 1992:2010 + PN-EN 1997:2011 oraz dla konstrukcji drewnianych PN-EN 1995:2010.

      Wprowadzone zostały nowe rozwiązania dla belki z drewna klejonego warstwowo HTB+, takie jak: indywidualna struktura warstw, zastosowanie materiału z drewna iglastego o dowolnej klasie lub zdefiniowanie własnego materiału. Możliwe jest przeprowadzenie analizy belki glulam na zginanie i ścinanie, z uwzględnieniem warunków pożarowych. Moduł dach został rozszerzony o analizę krokwi narożnych i koszowych. Dostępny jest również moduł TB-BRP, służący do zbrojenia naroża obciążonego momentem zginającym otwierającym narożnik (momentem dodatnim).

      Ponadto zostały wprowadzone nowe funkcje w istniejących już rozwiązaniach, takich jak Document Designer FDD czy w aplikacji BIM-CONNECTOR FBC. Moduł do obliczania osiadania SBR+ posiada teraz możliwość tworzenia wielobocznego modelu terenu z dowolnej liczby profili wiertniczych. Dodano również opcję transferu danych z modułu FD+, dzięki czemu możliwe jest przeniesienie obciążenia z programu fundamentowego.

      Wersję demo programu można pobrać ze strony frilo.com.pl.
      Umożliwia ona nieograniczony dostęp do każdego modułu przez 30 dni (od uruchomienia danej aplikacji).

      Pobierz plik z listą zmian w programie Frilo:

      Czytaj więcej